Nyt fra OS2mo – Juli 2019

4 juli, 2019 af
Nyt fra OS2mo – Juli 2019
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Der er sket enormt meget på OS2mo projektet de seneste måneder og vi vil her gøre kort status over de største punkter.

OS2mo er i skrivende stund blevet installeret i Rebild, Viborg, Holstebro og Ballerup Kommuner. På baggrund af disse installationer er vi ved at færdiggøre de sidste rettelser af integrationerne til SD, OPUS, AD og STS ORG. Vi er ligeledes ved at finde en kommune til at køre endelig test på integrationen til Rollekataloget.

DIGIT har valgt at trække sig fra OS2mo samarbejdet. ”Baggrunden for denne beslutning er, at projektet - ved en anskaffelse af OS2mo - ikke kan overholde den af bestyrelsen tildelte ramme for økonomi og tid.” meddeler DIGIT. DIGIT ønsker derfor at fokusere på en løsningsmodel med mindre funktionalitet.

Der er heldigvis fortsat er stor opbakning til OS2mo projektet. Vi er i dialog med mere end 20 kommuner og forventer at have alle tilslutningsaftalerne på plads medio August.

Arbejdet med udvikling og implementering af OS2mo fortsætter som planlagt. Selve udviklingsarbejdet vil dog foregå i et lidt lavere tempo på grund af færre udviklingsmidler.

OS2mo sekretariatet er i løbende dialog med DIGIT og andre kommuner om at skaffe en bredere tilslutning.

 

OS2mo Workshops

Der er flere kommuner der har efterlyst sparring omkring opstart af lokale OS2mo projekter eller som har brug for hjælp til at belyse fordelene ved OS2mo i deres kommuner.

Sekretariatet planlægger derfor 2 workshops, en i Århus og en i København. Disse workshops kommer til at foregå ultimo august til primo september.

Disse workshops er både for kommuner der har underskrevet tilslutningsaftale samt kommuner der gerne vil vide mere om OS2mo og hvad produktet kan.

På workshoppen er det muligt at: 

  • Få en introduktion og demonstration af OS2mo produktet
  • Høre mere om de tekniske og forretningsmæssige aspekter
  • Forstå perspektiver i brugen af organisationsdata
  • Netværke med andre kommuner for inspiration til egne projekter
  • Møde leverandøren og nogle af udviklerne på OS2mo

Hvis i har nogle spørgsmål eller ønsker til indholdet af disse workshops, kontakt da OS2mo sekretariatet på OS2mo@os2.eu. Arrangementer og tilmelding slås op på os2.eu

 

OS2mo Sekretariatet

I maj 2019 blev Michel F. Masana ansat som projektleder i OS2mo sekretariatet og han har siden arbejdet med at få styr på governance omkring OS2mo.

Der er lavet et overordnet roadmap for OS2mo, over sommeren vil dette blive konkretiseret og vil blive gjort tilgængelig via OS2.eu hvor det ligeledes vil blive løbende opdateret. Den nuværende plan ser ud som følger:

  • Version 2.5 forventes færdigtestet i løbet af sommeren.
  • Version 2.6 sprint 1 starter hen over sommeren målet er at færdiggøre Integration til skrivning i AD, integration til skrivning i SD og endelig version af Rollekatalog integrationen. Færdig ultimo oktober.
  • Version 2.6 Sprint 2 afsluttes med agil udvikling af prioriteret backlog året ud.
  • Version 2.7 vil fokusere på udbygning af brugergrænsefladen
  • Version 2.8 vil fokusere på udvikling af lokal konfiguration af rappporter, tilpasning af brugergrænseflade samt styring af regler.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer til OS2mo sekretariatet, kan vi kontaktes på: OS2mo@os2.eu

 

Indflydelse og samarbejde

Et OS2-projekt er I høj grad afhængig af input og viden fra de aktører som i sidste ende skal implementere og anvende en løsning. Ønsker i at byde ind med viden, behov eller andet så kontakt OS2mo sekretariatet. Arkitektur og udviklingsønsker drøftes i projektets koordinations- og arkitekturgruppe og dine input er altid velkommen.

 

Tags