Blog: OpenDenmark vil samle og styrke åbne initiativer

15 juli, 2019 af
Blog: OpenDenmark vil samle og styrke åbne initiativer
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Blogindlæg af Peter Leth, formand for OpenDenmark

 

 

Bestyrelsen for OpenDenmark

D.1. maj 2019 mødtes en flok mennesker i København for at stifte foreningen OpenDenmark. Foreningen har overordnet til formål at styrke og udvikle åbne initiativer i Danmark. (Åben som i open source/åben deling) 

Med OpenDenmark er det vores tanke at få skabt en stærk fælles organisering af alle de mange spændende og vigtige projekter og kræfter, der arbejder for en stadig mere fri og åben tilgang til viden, materialer, data, software, kunst- og kulturarv, undervisning og forretningsmodeller. 

Mange foreninger, grupper og initiativer fokuserer med åbenhed på de samme fordele og muligheder. Med OpenDenmark vil vi kunne koordinere, støtte og samarbejde omkring indsatser og skabe synergier, der også gør, at vi sammen kan opnå større udbredelse, større gennemslagskraft og i sidste ende være med til at skabe en større bevægelse i retning mod mere “open”.

Vi vil skabe nogle rammer, der kan være med til at løfte både den generelle bevidsthed om, hvad åbne projekter kan gøre for den enkelte og for vores samfund, og vi vil være med til at sætte projekter i gang, som ellers ikke ville kunne opstå.

Tidspunktet med OpenDenmark er perfekt. Rigtig mange kan efterhånden se potentialet i at bruge åbne værktøjer og licenser som en løftestang for deres projekter, uanset om det er organisationer, foreninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller borgere og med Rigsrevisionens seneste rapport om gevinsterne ved at udnytte åbne data, kan vi endnu engang også pege på, at det har betydning for vores samfundsøkonomi. 

Men samtidig er der et stort og bredt behov for i alle dele af samfundet at kunne omsætte potentialerne ved åbne data, åbent indhold og åbne fællesskaber, og det vil vi gerne være med til at sætte fokus på og gøre muligt.

Foreningen har syv fokusområder: Folkeoplysning, Uddannelse, Foreninger, Institutioner herunder kunst og kultur, Erhverv, Politik og Open, og tanken er, at foreningen på denne måde kan målrette og konkretisere sin indsats mere tydeligt. Eksempelvis har et lokalarkiv nogle andre hensigter end turistchefen sidder med, og hvis vi skal have skabt en enkel og robust støttefunktion og formidling, må vi sikre os at adresserer de præcis behov som vores medlemmer - altså organisationer, offentlige instanser, virksomheder og enkeltpersoner - har. 

Bag det syvende punkt, Open, ligger blandt andet et ønske om at kunne facilitere støtte og udvikling til allerede eksisterende projekter, ildsjæle og grupper.

 

OpenDenmark på Folkemødet

OpenDenmark på Folkemødet 2019

OpenDenmark er netop hjemvendt fra Folkemødet, hvor de præsenterede foreningen på Civiltinget. Vi er kommet hjem med utrolig mange positive oplevelser. Overalt er der blevet taget godt imod os, og vi mærker en stor interesse for samarbejder hele vejen rundt.

Vi arbejder, så hurtigt vi kan med at få foreningen op og køre. Planen er, at vi får sat de første projekter i søen efter sommerferien og at der fortsat er en god strøm af tilmeldinger som medlemmer, sådan at vi kan få noget power til at drive vores projekter frem med.

Har man lyst til at blive medlem af foreningen OpenDenmark, opererer vi med to typer medlemskaber - de personlige, der giver stemme- og taleret til generalforsamlingen, samt det institutionelle, der giver mulighed for at støtte foreningens arbejde uden direkte indflydelse. 

Med OpenDenmark kan vi forhåbentlig være med til at føre de enorme muligheder frem i et helt enkelt og relevant lys for alle borgere og for samfundet generelt. 

Bag foreningen 

Bestyrelsen tæller følgende medlemmer: Martin von Haller, Christian Villum, Rikke Falkenberg Kofoed, Jens Kjellerup, Merete Sanderhoff, Søren Johannesen og Peter Leth. Alle har de indgående erfaring og berøring med åbne projekter.
Man kan læse mere om bestyrelsen og foreningens vedtægter på opendenmark.dk 

Her kan man også melde sig selv, sin kommune, forening, virksomhed eller organisation ind i foreningen.

 

Den omvendte paraply OpenDenmark Logo

OpenDenmarks logo med den omvendte paraply er tænkt som et billede på, hvad OpenDenmark ér og kan være. En paraply har én funktion som alle kender, men ved at vende den, giver vi nu paraplyen en opsamlende og konstruktiv funktion.

Tanken med den omvendte paraply har også været at konstruere en reference til copyleft. 

Hvor copyright kan ses som den paraply, der afviser sine omgivelser og beskytter mod påvirkning udefra, kan OpenDenmark ses som den paraply, der forener ligesindede, anlægger en åben tilgang til sine omgivelser og som har en rummelighed, der betyder at andre input fra omgivelserne kan blande sig. 

Dermed kan man også sige, at paraplyen nu sikrer noget at drikke. Vi skal alle have vand for at leve, ligesom vi skal have viden, relationer og rammer for samspil for at leve. 

FAKTA
Peter Leth er udover at være formand for OpenDenmark også formand for den danske afdeling af Creative Commons. Derudover har han de sidste 11 år arbejdet med at implementere viden om og brug af åbent indhold i den danske uddannelsesverden.

Tags
Vores blogs