Nyhedsbrev for OS2rollekatalog

Juni 2023
4 august, 2023 af
Nyhedsbrev for OS2rollekatalog
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey


Som produktkoordinator for OS2rollekatalog vil jeg gerne informere jer lidt om hvad der sker omkring OS2rollekatalog.


Nye kommuner på OS2rollekatalog

Der er i de seneste måneder to kommuner mere, der har tilsluttet sig OS2rollekatalog. Velkommen i fællesskabet om OS2rollekatalog til Tårnby Kommune og Gladsaxe Kommune.


Nyt attesteringsmodul på vej

De kommuner, der indgår i koordinationsgruppen og repræsentanter fra andre kommuner, har siden efteråret 2022 været igang med en proces henimod at få specificeret ønsker til et nyt attesteringsmodul til OS2rollekatalog. Der foreligger nu en endelig løsningsbeskrivelse og vores leverandør Digital Identity er i gang med udviklingen. Det forventes, at det nye attesteringsmodul vil være klar i 3. kvartal 2023. Der vil blive informeret nærmere om dette efter sommerferien.


Fælles henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen vedr. udfordringer med MitID Erhverv og ændringer til OS2rollekatalogs integration

I maj 2023 rettede koordinationsgruppen for OS2rollekatalog, i samarbejde med Næstved Kommune, Viborg Kommune og leverandøren Digital Identity, en fælles henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på vegne af de kommuner, der anvender OS2rollekatalog. Tak for opbakningen fra anvenderkommunerne.

14. juni 2023 blev der afholdt møde med Digitaliseringsstyrelsen, hvor henvendelsen blev drøftet. Digitaliseringsstyrelsen anerkender de beskrevne udfordringer for kommunerne og ønsker/behov for ændringer. Digitaliseringsstyrelsen vil tage de beskrevne ønsker/behov for ændringer med videre i en kommende prioriteringsrunde til udvikling. Det forventes at blive behandlet til september 2023. Digitaliseringsstyrelsen vil herefter give en tilbagemelding, som I vil blive informeret om.


Plads til flere i koordinationsgruppen

Koordinationsgruppen for OS2rollekatalog arbejder med prioritering af udviklingsønsker, så det passer til produktets vision og kommer flest mulige til gavn. Koordinationsgruppen består af frivillige repræsentanter fra anvenderkommunerne. Der er plads til flere i koordinationsgruppen og ved at være med får din kommune stor indflydelse på udvikling af produktet. Kontakt produktkoorinator Mette Valbjørn, hvis din kommune vil være med. Vi ser frem til at få repræsentanter fra flere kommuner med i koordinationsgruppen.


Ny formand for styregruppen

På møde i styregruppen for OS2rollekatalog 30. maj 2023 blev teamleder Kasper Andreas Allerslev fra IT-afdelingen i Favrskov Kommune valgt som ny formand for styregruppen. Tak for indsatsen til afgående styregruppeformand Thomas Vinther Andersen.


Produktkoordinator for OS2rollekatalog

Jeg tiltrådte som ny produktkoordinator 1. marts 2023. Tak for en god modtagelse i OS2-fælleskabet, sekretariatet og hos anvenderkommunerne. 

Jeg holder ferie i hele juli måned og er tilbage i starten af august 2023.

Rigtig god sommer og ferietid.

Venlig hilsen

Mette Valbjørn

Produktkoordinator OS2rollekatalog

Mobil: 21 27 98 74

Mail: metva@favrskov.dk