Genbrug og samskabelse: Region Midtjyllands DIAS platform

31 juli, 2023 af
Charlotte Heikendorf

Foto: Hush Naidoo Jade Photography på Unsplash.com


DIAS (Dynamisk Infrastruktur til Applikationer og Services) platformen blev opbygget i 2019, som et digitalt hjem til hurtig agil udvikling og løbende effektivisering. Dette er de to ”ben”, som Digitaliseringsstrategien fra 2019 står på, når der bliver udviklet i samarbejde med slutbrugerne: Sygeplejerne, farmakomomer, patienter, mv. ”Det er afgørende, at de har en central rolle i udviklingen af vores løsninger. Så vi bruger meget tid på løbende at evaluere vores udvikling sammen med slutbrugerne,” skriver Poul Meyer, områdeleder for DIAS til OS2. Det ligner OS2s udvilklingsmetoder.

 

Samskabe og genbruge

DIAS er Regions Midtjyllands platform til at samskabe, dele og genbruge it-løsninger.

Samskabelse betyder her et samarbejde mellem medarbejdere og andre interessenter, som patienter og patientforeninger, praksislæger, it-leverandører og kommuner i regionen. Poul Meyer skriver til OS2, at de pt. arbejder på et samarbejde med Region Nord, men har ikke helt fået de juridiske detaljer på plads endnu. ”Det er jo afgørende, at vi holder os inden for lovens rammer,” skriver han.

 

Strategisk satsning

Platformen er en del af den overordnede digitaliseringsstrategi i regionen. Strategiens mål er, at digitale løsninger skal gøre det nemmere for borgere, patienter og medarbejdere at navigere i og være aktive i forhold til egenomsorg og fleksible behandlingsmetoder. ”I Region Midtjylland er digital transformation en fælles organisatorisk evne, der kræver dedikeret udvikling af vores organisationskultur og mindset.” Det skriver direktionen i forordet for Digitaliseringsstrategien.

 

Digital transformation

Med strategien sætter regionen nogle rammer for digitale transformation, der understøtter brug, udvikling og ledelse af digitale løsninger og arbejdsgange. Det handler om teknologi såvel som kulturændringer i organisation, skriver Direktionen . Her er DIAS et redskab til at arbejde agilt og løbende evaluere udvikling med slutbrugerne.

 

Hurtigt time-to-market med DIAS

Agile udviklingsmetoder er fundamentet for den hurtige time-to-market tilgang i DIAS. Udviklingstiden fra idé til ny digital løsning er cirka 3-6 måneder. Her er der skarpt fokus på samarbejdet mellem udviklere og brugere for udviklerne sidder helt tæt på brugerne. Til sammenligning kører strategiens andet ben i cykler af 6 måneder.

 

Microservices og applikationer

Der er findes flere typer indhold i DIAS platformen, der er tilgængelig for alle i regionen og som kan deles regioner imellem. Det er færdige digitale løsninger med applikationer og microservices samt en idébase. Et eksempel på applikationer er Medicinsplid og video- og chatkonsultationer til ambulante patienter. En microservice kan være SMS-services og integrationer til bl.a. CPR-registreret.

På idébasen arbejder regionen sammen med relevante parter som f.eks. praksislæger og patientforeninger om nye idéer og ønsker til digitale løsninger eller integrationer.

 

OS2 lignende metoder

Genbrug og samskabelse er helt centralt i metoderne bag DIAS ligesom i open source metoderne, men som Poul Meyer skriver: ”Som udgangspunkt er vores løsninger jo fælles eje i og med at det er lave for offentlige midler. Når det er sagt, har vi ikke udviklet løsningerne med OpenSource for øje.”

 


Seneste idéer fra 2023

Virtuelle transfersamtale / Fælleskonsultationer som led i transitionsforløb for

Overgang fra børn til voksen for unge med kronisk sygdom. Løsningen skal give en overgang med gradvis autonomi med fokus på egenomsorg og mestring af sygdommen.

Enkle animationer til patient og pårørende

Bedre patientkommunikation for at skabe tryghed og sikre bedring for patienten.

Øget støtte og rådgivning til socialt udsatte patienter med skadeligt forbrug af alkohol

Formål er at øge udbyttet af behandlingstilbud og reducere akutte alkoholrelaterede indlæggelse.


Tags