Middleware til e-ID (elektronisk identification) i Belgien

16 juli, 2021 af
Middleware til e-ID (elektronisk identification) i Belgien
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Enheden for Digital Transformation i Belgien har udviklet digitale ”nøgler” til borgernes kommunikation med det offentlige. Denne middleware er udviklet på open source licens. Seneste opdatering er i denne uge.

BOSA er Federal Public Service Policy and Support in Belgium. BOSA er underlagt enheden for Digital Transformation. Denne enhed støtter offentlige organisationer på nationalt og føderalt niveau:

The DG (unit for digital transformation, ed) is the driving force behind the evolution and the digital reforms of the federal government. This DG provides advice and develops projects in connection with the new technologies, with particular attention for citizens and businesses.

- Bosa’s website

Enheden har en Github page med 60 repositories og dens opgave er at udvikle digital services og platforme i samarbejde med offentlige organisationer. Open source metoden er den grundlæggende samarbejdsform med brug of pull-requests and issues. På den made får enheden fordelene af princippet om, flere øjne på koden giver mere sikkerhed og færre fejl.

Ansvarsområderne er Web Content Management, Identification & Security, Data Exchange, Infrastructure og Other Services. Her dykkers vi ned i elektronisk identifikation.

 

e-ID middleware

På Gibhub siden findes et repository ved navn ”Fedict / eid-mw”. Det er repository for en middleware komponent for elektronisk identifikation. En middleware er en komponent, som hverken er del af styringssystemet eller brugergrænsefladen. Denne middleware kan:

  • Kommunikere med sikre hjemmesider, der kræver e-ID autentifikation.
  • Underskrive dokumenter og emails ved at bruge e-ID.
  • Bruge fremviseren, læse identitetsdata på e-ID korts, verificere dem og gemme dem til fremtidigt brug.
  • Bruge den API, der er stillet til rådigjhed.

Første version blive udgivet i 2015. Produktejerne opfordrer bidragsydere til at deltage på den gængse Github metode med pull-requests, issues, osv. Bidragsydere (og andre borgere) har mulighed for at kontakte en support desk, hvis de løber ind i udfordringer.

Projektet er udgivet på en copyleft licens, LGPL-3.0, hvilket giver mulighed for at studere, dele, ændre og bruge til kommercielt og privat brug.

 

Sikker identifikation

Denne middleware løsning skal give sikkerhed i elektronisk identifikation i relationen mellem borgere og offentlige myndigheder. Derfor er det vigtigt, at der er bidragsydere, som vil hjælpe med at finde fejl i koden. Samtidigt skaber offentliggørelsen en gennemsigtighed i organisationernes arbejde.

E-ID er tiltænkt til at skabe sikkerhed, når borgerne møder det offentlige og til at vejlede til, hvornår en borger skal handle i eget navn eller en andens (når der er tale om børn).

 

 

Tag med videre

  • Belgien har introduceret digital nøgler for interaktion mellem borgerne og de offentlige myndigheder.
  • Kildekoden for deres middleware til digital identifikation er offentlig på Github.
  • Enheden for Digital Transformation arebdjer også med indholdsstyring, dataudveksling, infrastruktur mv.

 

Læs flere artikler som denne på OSOR

 

Link: e-ID website