OS2 Jiraworkshop

15 december, 2017 af
OS2 Jiraworkshop
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Mandag d. 4. december mødtes OS2-leverandører og OS2-medlemmer til workshop, hvor virksomheden aety gennemgik OS2 JIRA-instansen med henblik på at identificere eventuelle optimeringstiltag.

Hvordan opretter man et issue, og hvad ligger under stories? Det var nogle af de spørgsmål, der blev diskuteret, da leverandører og medlemmer var samlet til OS2 Jira workshop, hvor vi havde inviteret Kristian Thomsen fra aety, der er specialister i Atlassian Jira. Gennem workshoppen blev der diskuteret nye muligheder, erfaringer og gode ideer.

Fire kandidater

Aety havde taget fire cases fra Jira med, som blev diskuteret livligt mellem deltagerne.

1 – skær ind til benet

OS2-brugere var enige om, at OS2-JIRA er en smule uoverskuelig. Derfor besluttedes det, at overflødige felter fra relevante screens skulle fjernes, dog var der flere opfattelser/behov afhængige af brugernes respektive profession.

2- Aktivering af de 80% af brugerbasen, der ikke bliver bragt i tale

Gennemgående for hele dagen var, at der var forskellige behov fra leverandørernes og medlemmernes side. Igen handlede det om at skabe brugervenlighed på begge sider, og her var der til gengæld enighed om, at der skal udarbejdes en guide til, hvordan man i Jira indrapporterer ønsker både via issue collector og via mail handler.

3 – Workflow fælles forståelse og rettigheder

De fremmødte diskuterede de forskellige kolonner, og hvad de forstod ved de enkelte kolonner. I diskussionen var også, hvilke ansvarsroller der var udpeget ved de forskellige kolonner.

4 – Det gode issue

Dette punkt udløste diskussion blandt deltagerne, som havde forskellige forståelser af, hvornår en given issuetype bruges. Derfor gennemgik Kristian Thomas fra aety, hvilke issuetypes, der er OS2-standard.

5 – Brugerstyring

Afslutningsvist blev der diskuteret brugerstyring, der afspejler OS2-roller. Deltagerne blev enige om implementering af permissionskema med fire roller og én se-alt-gruppe, som skal være med til at sikre, at særlige behov kan implementeres fremadrettet uden et større redesign og oprydning.

Alt i alt var det en god og spændende workshop, og OS2 vil gerne sige tak til de fremmødte og til aety for oplægget.

Tags