KITOS 2.0 og Release Notes

13 december, 2016 af
KITOS 2.0 og Release Notes
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

I kan nu se release notes, der indeholder beskrivelser og skærmbilleder af de højst prioriterede ændringer i KITOS 2. Dokumentet beskriver ikke alle nye ændringer, men de vigtigste nyudviklede funktioner. Læs release notes her.

Status på udviklingsprojektet
Vi forventer, at alle KITOS kommuner vil blive migreret over på den nye version i uge 6.
Sekretariatet vil løbende holde alle medlemskommuner orienteret før- under og efter idriftsættelsen, med relevante informationer.

Testsfase
Inden idriftsættelsen i uge 6, vil flere af medlemmerne fra arbejdsgrupperne, bidrage med tests af den nye version. Det er aftalt med Miracle A/S, at testadgangen åbnes for testkommuner i januar. Sekretariatet vender tilbage til de personer, som har sagt ja til at bidrage til tests, med en testplan.

Generelt om KITOS 2.0
Brugernes ønsker har været centrale i forhold til udviklingen af de enkelte moduler.
På mange områder er der tale om at konkrete erfaringer fra brugen, har affødt konkrete idéer til forbedringer.

Blandt de vigtigste nyheder kan nævnes:

 • De første skridt er taget imod en bedre og mere intuitiv og konsistent brugergrænseflade.
 • Der anvendes mere intuitive forretningsregler, og færre og mindre komplicerede betingelser, f.eks. bliver det enklere at få koblet snitflader på it systemer.
 • Systemet er i højere grad selvforklarende og der bliver indbygget hjælp.
 • Det er i højere grad muligt at konfigurere KITOS individuelt per kommune.
 • Det er nu muligt at oprette en kontrakt, indgået af flere kommuner i fællesskab.
 • Advis-funktion i samtlige moduler.
 • Ubegrænset antal referencer/links.
 • KITOS-forsiden vil være mere dynamisk og vil bl.a. indeholde et bilag med kravfelter som kommunerne kan give til deres leverandører ved ny kontraktindgåelse.
 • Der er indbygget et nyt rammesystem for rapportgenerering. Dette er første skridt imod bedre rapportering.
   

Massehåndtering
En af de nye funktioner i den nye version er ”massehåndtering”, hvor en brugers samlede roller kan administreres, f.eks. før brugeren slettes. Funktionen kan anvendes i forbindelse med brugersletning eller i anden forbindelse.

Massehåndtering

Overblik over tilknyttede IT-Systemer og snitflader
Der kommer også en ny funktion, fra oversigten ”IT kontrakter: tid”, hvor der direkte fra oversigten, gives et nyt overblik over tilknyttede IT-Systemer og snitflader.
 

Overblik over tilknyttede IT-Systemer og snitflader

 

Arkitekturen
KITOS har fået en overhaling i motorrummet, og det teknologiske fundament er blevet gjort mere robust. KITOS 2 er opdelt i tre lag: Brugergrænsefladen, et serviceinterface (API) og en database. Det betyder at det på lidt længere sigt, vil være muligt at tilgå KITOS vha. et system-API og MOX-agenter.

Generelt er KITOS modnet, også i forhold til Ramme­arkitekturen, f.eks. er KITOS forberedt til at håndtere single sign-on med SAML.
SAML-implementeringen i KITOS påbegyndes umiddelbart efter frigivelsen i uge 6. Udviklingen af MOX-agenter starter i foråret 2017.

Rapportmodulet
Koordinationsgruppen, har besluttet på koordinationsmødet den 16. november 2016, at rapportmodulet frigives til KITOS medlemskommuner tidligst fra sommer 2017.
Ved lanceringen i uge 6, vil der derfor i første omgang kun være, en række offentliggjorte rapporter, som kommunerne kan anvende.
Ved frigivelsen af rapportmodulet, vil hver kommune via en LokalRapportAdmin, have mulighed for,
at bygge egne rapporter på kryds og tværs af al data i KITOS

Grunden til at rapportmodulet ikke frigives til kommunerne før, skyldes at det ønskes, at hver kommune får et passende varsel og mulighed for, evt. at revidere fortrolighedsaftaler med leverandører og i enkelte tilfælde, at fjerne fortrolige informationer, før rapportmodulet frigives.

Der oprettes en arbejdsgruppe for rapportmodulet i starten af det nye år, som vil få mulighed for, at definere og bygge rapporter som alle kommuner kan anvende.

Sekretariatet forventer at afholde et KITOS brugerklubmøde til foråret, hvor bl.a. implementeringen af rapportmodulet drøftes med brugerklubben.

Af KITOS Sekretariatet

Tags
Vores blogs