KITOS vokser, og det stiller nye krav

23 december, 2016 af
KITOS vokser, og det stiller nye krav
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

KITOS er efterhånden taget i anvendelse i hele 74 kommuner, og KITOS indgår som et centralt ledelsesværktøj for mange kommuner. Efterhånden er der rigtig mange personer involveret i KITOS og endnu flere personer har roller, også selvom de ikke selv er brugere.

En af konsekvenserne af KITOS' succes, er at der er rigtig mange personer som er oprettet i KITOS, og som er tilknyttet forskellige Systemer, Organisationer, Kontrakter og Projekter. Håndtering af f.eks. en medarbejders fratrædelse, eller bare at nogle af personens roller skal flyttes til en anden person, har hidtil krævet manuel ændring af hvert enkelt System, Kontrakt eller Projekt. Det har været en uoverskuelig opgave, hvilket nok har betydet, at det reelt ikke er sket.

Med KITOS 2 implementeres en funktion, hvor samtlige roller en bruger har, kan håndteres i en enkelt arbejdsgang. Fra bruger-oversigten kan den lokale administrator af KITOS aktivere funktionen, hvor der først vises et overblik over hvilke roller brugeren har i forskellige sammenhænge.

              Slet bruger fra organisation

Fra samme skærmbillede kan den lokale administrator stille og roligt flytte ejerskabet (erstatte rolleindehaveren) eller slette personen fra hver enkelt registrering. Det sker vel at mærke fra et centralt skærmbillede.

Til sidst, når alle roller er flyttet eller slettet, kan brugeren nedlægges, hvis det er relevant.

Denne funktion er nok ikke noget alle vil blive direkte berørt af, men på sigt vil det gøre det meget lettere at administrere roller og tilknytninger i KITOS. KITOS er blevet voksen!

Af: Leif Lodahl, projektleder for udviklingsprojektet af KITOS 2 og IT-Arkitekt i Ballerup Kommune

Tags