Hvordan får man et projekt ind i OS2? Erfaringer fra OS2skoledata

24 april, 2023 af
Charlotte Heikendorf

Photo by Clark Tibbs on unsplash.c​om

Vi har spurgt Lars Lyngsøe Højberg fra Rebild Kommune, som er en af flere frontløberne på OS2skoledata, om hvordan man får et projekt ind i OS2-fællesskabet. Det starter typisk med en idé ud fra et behov, efterfulgt af at man finder ligesindede og så en crowdfunding til løsningen.

Koordinationsgruppen, der stod for crowdfunding til løsningen, består af Ishøj. Rebild, Ringkøbing-Skjern, Vallensbæk, Herning og Viborg Kommuner. Læs oplægget til crowdfunding og løsningsbeskrivelsen her.

 

 

Hvor kommer idéen fra? Hvilket behov adresserer den?

Lars: Idéen til OS2skoledata opstod efter varslede ændringer hos STIL, der kaldte på ændringer i vores IT-arkitektur i kommunen. Vores nuværende meget dyre leverandører sælger færdige løsninger, som er uigennemskuelige og som til tider virker som et kludetæppe med lapper. Med andre ord mangler vi indimellem føling med de systemer, vi til dagligt faciliterer som IT-konsulenter og projektledere.

 

Hvordan kom I i kontakt med andre med lignende behov?

Lars: Kontakten opstår ofte under møder i andre regi eller netværksmøder.

 

Hvorfor er I interesseret i at få det ind i OS2-fællesskabet?

Lars: Når vi grundlægger projekter i OS2-fællesskabet, kan vi være med i Styre- og Koordinationsgrupper. Det gør, at vi har et ord med i udviklingen og retningsangivelsen af systemets udvikling. Jeg ønsker ikke at betale penge for en ”black box”, som jeg ikke har en følelse af at have et medejerskab i. Hvis ikke, der for mit vedkommende, skabes en ejerskabsfølelse, risikeres vi at motivationen for projektet mistes, og så opnår systemet ikke det niveau, der berettiger det lokalt.
OS2-fællesskabet er i den grad med til at skabe denne ejerskabsfornemmelse og dermed ikke sagt, at det gør sig gældende for alle projekter, men hovedparten.

Leverandøren og dennes ”føling” med Styre- og Koordinationsgrupperne er ligeledes et væsentligt aspekt i at få OS2-projekterne til at lykkes.

 

Hvordan valgte I en leverandør?

Lars: Leverandørvalget var rimeligt klart fra projektets begyndelse. Denne var en del af snakken og var med til at kvalificere projektet og dettes behov i kommunerne. Derudover har selvsamme leverandør flere projektet, der alle spiller godt sammen med OS2skoledata – herunder OS2faktor Login og MFA, OS2sofd core, OS2rollekatalog m.fl.

 

Hvordan vil I sikre, at jeres leverandør lever op til gældende principper om åbenhed og deling, både i forhold til forretningsmodel og udvikling af produktet?

Lars: Ved at denne deltager på Styre- og Koordinationsgruppemøderne, deler kode og principper og i det hele taget er åben omkring processen.

 

Hvor langt er I nu?

Lars: Vi er tæt på at kunne køre i produktion og afventer nu blot STIL og klasserul.

 

Hvordan fik I skabt koordinations- og styregrupperne og etableret deres rolle og formål?

Lars: Gruppen med interessenter, der skabte ideen overgik mere eller mindre automatisk i Koordinationsgruppen. Derefter har alle, leverandøren inklusiv, trukket læsset og enkelte har i samarbejde med OS2 sekretariatet og leverandøren haft koordinatorfunktionen.

 

Hvilke forskelle er der på konventionelle projekt- og koordinationsgrupper, og styregrupper i OS2-fællesskabet?

Lars: Den væsentligste, jeg kan pege på, er graden af psykologisk tryghed. Uanset dit niveau af viden, kan man i nævnte grupper altid komme med input. Dette har gjort sig gældende i praktisk taget alle de Styre- og Koordinationsgrupper, jeg har deltaget i.  

 

Hvordan fungerer samarbejdet?

Lars: Upåklageligt!

 

Hvilke anbefalinger har I til andre der ønsker højt ydende og selvdrevne arbejdsfællesskaber såsom koordinations- og styregrupper i OS2-regi?

Lars: Man skal være klar på at tage ansvar acceptere, at ikke alle altid tager samme ansvar, men at gruppernes arbejde honoreres efter evne og tid leve efter fællesskabsånden – dermed sagt, at man ikke arbejder for sit eget bedste, men derimod bidrager til et fællesskab der skal nedsættes en tovholder – eventuelt fra OS2 sekretariatets side.

 

Tak til Lars.

Vi hjælper gerne med processen i OS2-sekretariatet. Kontakt os2@os2.eu.

 

Vores blogs