Fundraising til OS2faktor – En 2-faktor autentifikationsløsning til b.la. Aula

5 december, 2018 af
Fundraising til OS2faktor – En 2-faktor autentifikationsløsning til b.la. Aula
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Er din kommune også på jagt efter en 2-faktor autentifikationsløsning, der kan anvendes som 2. faktor i et login flow. Det kan være i forbindelse med Aula såvel som bred anvendelse til alle typer af brugere og loginformål.

OS2 er på vej med en løsning til gavn for alle landets 98 kommuner. Det er en løsning, som er forberedt på Aula og klar så tidsfrister kan overholdes. Derfor har vi en kort deadline og beder dig tage stilling til dette inden d. 13/12.

Dette indlæg er en del af en funding til udviklingsarbejdet omkring den tværkommunal 2-faktor autentifikationsløsning.

En styregruppe bestående af Gentofte, Kerteminde, Rebild, Ringkøbing-Skjern og Vallensbæk Kommuner står bag fundraisingen. OS2 er governanceramme og har observatørstatus i styregruppen.

Styregruppen beder om et bidrag på maksimalt kr. 25.000 per kommune, der sikrer, at løsningen udvikles i version 1.2. Hvis der er mere end 15 bidragende kommuner, vil beløbet op til 20 bidragende kommuner sikre at løsningen udvikles i version 1.3. Er der flere bidragende kommuner, vil beløbet blive mindre.

Når løsningen er færdigudviklet, så vil det blive et OS2-produkt, som hver kommune kan tilslutte sig via OS2. Tilslutning vil være forbundet med en engangsudgift for tilslutning samt et årligt vederlag. Kommuner som deltager i denne fundingrunde bliver fritaget for tilslutningsafgiften ved tilslutning til produktet OS2faktor. Det årlige vederlag forventes at dække drift, support, koordinering og videreudvikling. Løsningen forventes klar i version 1.1 ultimo januar 2019 og version 1.2 medio marts 2019. En tidsplan som tilgodeser at løsningen kan nå at blive anvendt sammen med Aula.

Leverandøren har estimeret de årlige driftsudgifter, som skal dækkes af det årlige vederlag til:

 • 15.000 for mindre kommuner (under 25.000 indbyggere)
 • 20.000 for mellem kommuner (25.001 og 60.000 indbyggere)
 • 25.000 for store kommuner (over 60.000 indbyggere)

Følgende materiale er vedlagt:

 1. OS2faktor løsningsbeskrivelse
 2. Mission Statement
 3. Udkast til driftsmodel

Løsningen er kravspecificeret med input fra leverandøren Digital Identity samt en koordinationsgruppe bestående af Rebild, Ringkøbing-Skjern, Vallensbæk, Albertslund, Dragør, Gentofte og Greve Kommuner.

Løsningen skal leve op til produktniveau 2 i OS2, se mere her: https://faq.os2.eu/produktniveauer-i-os2s-governancemodel.

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte Rasmus Frey i OS2 (rafr@aarhus.dk).

VIGTIGT! – Vil din kommune være med til at finansiere og sikre, at løsningen bliver udviklet, så besvar ved at sende en mail til os2@os2.eu eller undertegnede med indholdet:

"På xxxx kommunes vegne skal jeg hermed give tilsagn om at bidrage til finansiering af en tværkommunal løsning til 2-faktor autentifikation. Mit tilsagn er på maksimalt kr. 25.000. Hvis projektet ikke opnår den fornødne finasiering til at udvikle version 1.2, bortfalder mit tilsagn. Dette tilsagn er ikke bindende for kommunen i forhold til finansiering af kommende versioner af løsningen.

Opkrævning af bidraget skal ske til EAN xxxxxxxxxxxxxx

Kommunens CVR-nummer er: yyyyyyyy

Med venlig hilsen

xxxxxxxxx"

Grundet deadline d. 13/12 i Aula projektet har vi en stram tidsplan i forhold til tilsagn. Så du bedes vende tilbage hurtigt og inden d. 13/12. Styregruppen for projektet mødes også d. 13/12, og her er finansieringen af løsningen et hovedtema.

Styregruppen ser frem til det tværkommunale samarbejde

 • Steen Deth, IT-chef, Gentofte
 • Johnny Schnegelsberg-Laursen, IT-drift og udviklingsleder, Vallensbæk
 • Steen Brodersen, IT-chef, Kerteminde
 • Lars Lyngsøe Højbjerg, Projektmedarbejder, Rebild
 • Jens Andreas Kristensen, IT-konsulent, Ringkøbing-Skjern
Tags
Vores blogs