Blog: Om digitale kompetencer og kommunal digital sammenhængskraft

11 december, 2018 af
Blog: Om digitale kompetencer og kommunal digital sammenhængskraft
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Blogindlæg af Michael Jensen, Sekretariatschef, Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening

 

Det kan måske virke lidt underligt at skrive om dette emne, når digitaliseringschef Jesper Nielsen fra Vordingborg Kommune i sidste nummer af KIT-magasinet kan sige om OS2 - og det har han nok ret i:  ”Vi betragter primært OS2-løsningerne som middleware – som den lim i infrastrukturen, der kan binde tingene sammen, og som eventuelt også mangler i rammearkitekturen.” Så OS2-medlemmernes – jeres – opmærksomhed er nok ikke først og fremmest på kommunal digital sammenhængskraft i al almindelighed, når I er i OS2-sammenhængene. I er selvfølgelig optagede af at bidrage til at lave gode OS2-løsninger, og dem er der virkelig mange af! Respekt for det.

Men kompetencer og digital sammenhængskraft i mere generel forstand optager altså mig rigtig meget, så nu får I et blogindlæg om det :)

Formanden for KIT@, Henrik Brix, skriver i sin altid gode leder i samme nummer af KIT-magasinet: ”De digitale kompetencer er en mangelvare”. Det handler i lederen især om de såkaldte STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering, Mathematics) til kommunernes it- og digitaliseringsafdelinger, men også om digitale kompetencer generelt. Dem kan vi godt bruge nogle flere af, siger han. Jeg er helt enig. Jeg vil i denne blog beskæftige mig med behovet for generelle og specifikke digitale kompetencer i kommunernes topledelser, fagcentre, fagafdelinger og institutioner.

Jeg er så heldig at være ansat i en forening bestående af 11 kommuner rundt København, som i høj grad deler erfaringer, viden, kompetencer og ressourcer mellem kommunernes It-og digitaliseringsafdelinger. Det giver et boost til foreningens fælles projekter i form af større projekteffektivitet og –kvalitet, end de enkelte kommuner havde haft mulighed for at tilføre deres individuelle projekter. Projekterne kommer sikkert i havn via samarbejdet. Det gælder ikke mindst OS2– og OS2–lignende projekter, hvor flere eller alle foreningskommunerne deltager.

Men de fleste kommuner er stadig på vej ud af startblokken, når det handler om at få projekterne solidt forankret i den kommunale forretning og om at sikre, at forretningen høster gevinster og implementerer i bund. Nok så mange kompetente STEM’er til at bistå og deltage i projekterne kan ikke lave om på, at det er ude i centre, afdelinger og institutioner, at værdiskabelsen skal foregå og gevinsterne skal høstes.

Forandringsledelse, gevinstrealisering og implementering i bund er svære discipliner at mestre i et projektforløb, ingen tvivl om det. Men det handler vel basalt set også om, at ledere og medarbejdere skal være nysgerrige på, hvad gevinstpotentialerne er i de digitale løsninger, som anskaffes i kommunerne. Hvis de ikke er det, sigter de naturligvis heller ikke efter at høste dem. Så sigter de efter at høste andre gevinster via organisationsomlægninger, nye styringsformer, nye borgerkontaktformer mv. Pointen er blot her, at for de allerfleste udviklingsprojekters vedkommende er der altid en digital løsning, som kan understøtte dem i at nå deres mål.

Hvorfor kniber det så med forståelsen for gevinstpotentialerne? De er der i høj grad, nu mere end nogensinde. Jeg tror, det blandt andet handler om to forhold:

Jeg følger kursus- og konferenceudbuddene rettet mod de kommunale forretningsområder fra KL, COK, KLK, DJØF mv. meget tæt. Det er slående, at digitalisering ofte slet ikke tænkes ind her. Tværgående og helhedsorienteret sagsbehandling er et godt eksempel. Det er så hot lige nu, men når man ser på indholdet i kurser og konferencer, er digitalisering som regel helt fraværende eller henvist til et enkelt spor blandt mange. Så tror da egentlig pokker, at lederne og medarbejderne ikke får øje på potentialerne i eksempelvis at anvende data til at få overblikket.

Omvendt er der jo masser af kurser og konferencer, fætter-kusine-fester mv, som handler om digitalisering. Men bortset fra ganske få deltagere fra forretningen, så vrimler det med the usual digital suspects, herunder mig, som synes det er helt fint at møde hinanden igen, og bekræfte hinanden i, at digitalisering simpelthen er fantastisk.

Der er heldigvis forbedringer på vej i mange kommuner, flere og flere topledelser og afdelingsledere får øje på digitaliseringspotentialerne, og flere og flere digitaliseringschefer bliver gode til at tale med forretningen om dennes behov, og til at tale om, hvad løsningerne kan.

Jeg tror dog alligevel, at det vil øge sammenhængskraften i kommunerne ganske betragteligt, hvis digitalisering altid indtænkes i fagligt rettede kurser og konferencer, og omvendt at konference-og kursusudbyderne på digitaliseringssiden altid stiller sig selv det spørgsmål: Hvordan kan vi få de kommunale top- og afdelingschefer til at deltage her?

 

Lad det være et nytårsønske for 2019. Glædelig jul og godt nytår.

 

 

Foto: Christin Hume på Unsplash.com

Tags
Vores blogs