Fundraising anmodning udsendt d. 24/4

25 april, 2018 af
Fundraising anmodning udsendt d. 24/4
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Den 24/4 udsendte vi nedenstående anmodning til anvendere af OS2cprbroker.

 

Kære anvender af OS2cprbroker
 

Den 11/4 blev der afholdt dialogmøde om OS2cprbroker. Blandt deltagerne var leverandøren Magenta og anvenderkommunerne Syddjurs, Svendborg og Vejle. Samt Holstebro som overvejer anvendelsen af CPRbrokeren.

Referat og bilag fra dagen kan findes her: https://os2.eu/dokument/referat-og-bilag-fra-os2cprbroker-dialogmoede-114-2018

En vigtig drøftelse på dagen er den fremtidige organisering af produktet og den fremtidige vision/berettigelse for OS2cprbroker. Der er et behov for at anvenderne tager ejerskab over løsningen og i fællesskab definerer retningen.

Vi beder derfor alle anvendere om et tilsagn på 5.000 kroner så vi kan skabe det økonomiske grundlag for at kunne bestille en analyse og få skabt en vision og plan for det fremtidige produkt. Der et nedsat en arbejdsgruppe bestående af Syddjurs, Holstebro, Svendborg kommuner og OS2-sekretariatet. Såfremt der opnås tilsagn fra minimum 10 anvendere vil arbejdsgruppe gå videre med den nøjagtige opgavedefinering og indlede dialog med leverandør.

Vi håber i alle vil være med til at bidrage så vi kan få skabt et solidt fundament og en solid fremtid for OS2cprbroker.

Du giver dit tilsagn ved at svare på denne mail med følgende tekst senest d. 8/5 2018:

"På xxxx kommunes vegne skal jeg hermed give tilsagn om at bidrage til finansiering af en analyse og roadmap for OS2cprbroker. Mit tilsagn er på maksimalt kr. 5.000. Hvis der ikke opnås den fornødne finasiering på kr. 50.000 bortfalder mit tilsagn. Dette tilsagn er ikke bindende for kommunen i forhold til finansiering af kommende versioner af løsningen.

Opkrævning af bidraget skal ske til EAN xxxxxxxxxxxxxx

Kommunens CVR nummer er: yyyyyyyy

Med venlig hilsen

xxxxxxxxx

Vores blogs