Status på OS2mo, maj 2018

30 april, 2018 af
Status på OS2mo, maj 2018
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Status på OS2mo projektet ved indgangen til maj måned 2018.

Der er nedsat styregruppe og arkitekturgruppe. Referater og anden info uploades løbende til denne hjemmeside. Ønsker man en notifikation kan man trykke følg på OS2mo projektsiden.

I samarbejde med DIGIT er igangsæt proces omkring fremtidige videreudvilingsønsker. Alle meldt ind på Jira platformen.

Status på udviklinen er at den planlagte videreudvikling af MO/Lora er gennemført. Der starter test og en præ-pilot implementering af MO i Ballerup Kommune fra den 1. maj.

Fra 1. juni er planlagt yderligere 2 pilot implementeringer i Hjørring og Næstved (som repræsentant for DIGIT kommunerne) Disse gennemføres frem til 1. oktober.

Viborg Kommune venter til efter sommerferien med at være pilot, men de forberedende øvelser er igangsat (underskrivelse af databehandleraftale, bestilling af servere, m.m.). I samarbeje med Ballerup og Viborg Kommuner er sat gang i integration til SD-Løn. Interesserede bedes henvende sig til projektgruppen for koordinering og samfinansering.

Aarhus Kommune tilvejebringer snarest organisations- og medarbejderdata fra hhv. deres hjemmelavede Personadatabase, og KMD LOS, så Aarhus bliver også - i deres eget parallelspor - en slags pilotkommune.

Disse kommuner repræsenterer stort set alle de integrations-scenarier, som er kommet frem ved spørgeskemaer til alle 31 bidrags- og interessent kommuner.

Alex fra laverandøren Magenta vil kunne bidrage yderligere med informationer om hvilke integrationer og workflows det drejer sig om. Kontaktinformation findes her.

Tags
Vores blogs