Få hjælp til valgafvikling med OS2valghalla 3.0

8 september, 2022 af
Få hjælp til valgafvikling med OS2valghalla 3.0
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

OS2valghalla står overfor udviklingen af en ny meget opgraderet version. Netop nu er der oplagt mulighed for at komme med i samarbejdet og gøre sin indflydelse gældende på det eneste dedikerede produkt til at understøtte arbejdet med valgbemanding i Danmark.

OS2valghalla gør det nemmere at afvikle et velfungerende valg. Med et system dedikeret til at rekruttere og håndtere valgbemandingen – borgere som medarbejdere – kan man let holde overblikket og koncentrere sig om vigtigere opgaver.

Alle medvirkende i valget og partierne kan tilmelde sig og koordinere direkte ved hjælp af systemet. Det er også en kommunikationsplatform, hvor man kan sende information til alle medvirkende i valgprocessen.

Den eksisterende udgave af OS2valghalla (version 2.0) står overfor en omfattende opgradering, som kommer til at prioritere selvbetjening over manuelle og trivielle opgaver som fx at servicere borgere, der ønsker at skifte valgsted.

Det nye OS2valghalla 3.0 bliver et mere tidssvarende, brugervenligt og sikkert system. Samtidig tilbyder det mulighed for nemmere at håndtere medarbejdernes opgaver under valget.

Deltag i crowdfunding af OS2valghalla 3.0

Udviklingen af OS2valghalla 3.0 skal finansieres via en crowdfunding blandt de kommuner, som gerne vil anvende produktet. Der skal indsamles 3,2 mio. kr. for at nå i mål.

Beløbet dækker finansiering af:

  • Design, prototype og brugertest
  • Udvikling af ny version inden sommer 2023
  • Frikøb af koordinator på halvtid i 1 år (medarbejder stilles rådighed af OS2’s sekretariat)

Værdien af at være med

Ved at være med i crowdfundingen sikrer I udviklingen af OS2valghalla 3.0, som giver jer…

  • … forbedret opgaveløsning for både medarbejdere og deltagere
  • … mere selvbetjening og færre trivielle manuelle opgaver
  • … overholdelse af krav til sikkerhed og håndtering af persondata
  • … understøttelse af rekruttering og håndtering af både eksterne og medarbejdere til en bred vifte af opgaver før, under og efter valget
  • … mulighed for at kommunikere til deltagere med Digital Post, mail og SMS

Fordelingsnøgle

Som kendt fra andre OS2-produtker betaler den enkelte kommune efter en fordelingsnøgle baseret på indbyggertal (2022, Q3)*. Det skal understreges, at beløbene skal ses som et maksimumbeløb. Hvis crowdfundingen resulterer i indsamling af mere end 3,2 mio. kr. vil den enkelte kommunes betaling blive reduceret.

Kategori

Størrelse*

Beløb

Lille

under 25.000

35.000 

Mellem

25.001 - 60.000

70.000 

Stor

60.001 til 120.000

190.000 

Meget stor

120.001 og over

350.000 

*Størrelsen er baseret på OS2’s model for kontingentbetaling. OS2 har erfaring med, at de giver en fair fordeling. De danske kommuner er efter disse kategorier fordelt på 17 lille, 56 mellem, 20 stor og 5 meget stor.

Fleksibel fakturering

For at imødekomme forskelle i de enkelte kommuners valgbudgetter giver OS2 mulighed for, at I selv kan vælge, om I vil faktureres i 2022 eller 2023. Sørg for at angive ønsket år i jeres tilsagn.

Giv jeres tilsagn

Skal din kommune være med til at sikre, at I kan løse valgopgaven med hjælp fra et driftssikkert og brugervenligt OS2valghalla 3.0, så skriv til OS2-sekretariatet,  os2@os2.eu, senest d. 2. oktober og gerne før. I deltager ved at skrive teksten herunder i en mail  (husk at udfylde alle x'erne):

"På xxx kommunes vegne skal jeg hermed give tilsagn om at bidrage til finansiering af udvikling af OS2valghalla version 3.0. Mit tilsagn er på maksimum xxx.xxx,00 kr. Hvis der ikke kommer stor nok opbakning til projektet, bortfalder mit tilsagn.

Vi ønsker fakturering i 202x

Opkrævning af bidraget skal ske til EAN xxxxxxxxxxxxxx

Kommunens CVR-nummer er: xxx

Kontaktperson er: xxx

Med venlig hilsen

xxx"

Fremtidig økonomi

Når OS2valghalla 3.0 efter planen er færdigudviklet til sommer 2023, vil der blive lavet en fælles driftsaftale med en leverandør. Det betyder, at I vil kunne indgå en tilslutningsaftale ved OS2, som vil dække både drift, vedligehold, videreudvikling og koordination af OS2valghalla 3.0. Denne crowdfunding dækker altså ikke drift. Vi er dog ikke i tvivl om, at der er penge at spare på driftsaftalen og derved skabes en mere sund økonomi for OS2valghalla. Læs mere om forventninger til drift.

Business case

Det kan være svært at overskue fordele og ulemper ved at benytte OS2valghalla og deltage i crowdfundingen. Derfor har vi udarbejdet en business case, som er målrettet nye anvendere af OS2valghalla. Heri beskrives motivation, investeringsmål, gevinster, omkostninger og risici ved investering i crowdfundingen af OS2valghalla 3.0.

Orienteringsmøde

Koordinationsgruppen afholder online orienteringsmøde mandag d. 19. september kl. 13-14. Formålet er at fortælle mere om crowdfundingen og svare på spørgsmål. Vi ved, det er med kort varsel, så mødet optages til dem, der ikke har mulighed for at deltage. Tilmeld dig mødet.

Ved spørgsmål eller behov for uddybning er I altid velkomne til at kontakte produktkoordinator Mogens Kjeldsen på movk@aarhus.dk eller 4187 3357.