Et godt samarbejde mellem leverandør og kommunale aktører

22 oktober, 2018 af
Et godt samarbejde mellem leverandør og kommunale aktører
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Hvad er det gode samarbejde mellem en leverandør og kommunale aktører? Det afhænger vel af hvilken slags løsning, der er, og hvordan dialogen og relationen er? Jacob Hansen fra Skanderborg Kommune, Thomas Vinther Andersen fra Favrskov Kommune og Mads Lund Torslev fra Horsens Kommune kommenterer her på det gode arbejde.

 

"Jeg synes, det gode OS2-samarbejde opstår, når vi som kommunale medarbejdere samarbejder med en leverandør, som om vi var kollegaer i samme organisation. I det kommunale er vi vant til det løsningsorienterede tværfaglige samarbejde, og når en leverandør spiller ind i det, får vi de bedste løsninger og det bedste samarbejde. Konkret mener jeg, at leverandørerne bør betragte et OS2-projekt, som et projektteam, hvor leverandørens rolle at være den tekniske medspiller, der følger den kommunale projektledelse. Selvfølgelig i en form, som også gavner leverandørens virksomhed." – Jacob Hansen, it-forretningsarkitekt i Skanderborg Kommune og medlem af koordinationsgruppen for OS2opgavefordeler og OS2kle

 

"Leverandørsamarbejde om open source projekter kræver i langt højere grad involvering af kunden end traditionelle proprietære løsninger gør. Det bunder i at leverandøren har sværere ved at investere i softwareudvikling, hvis ikke de er sikre på, at de kan få arbejdet betalt, i modsætning til licenserede produkter, som en leverandør kan få penge for fra hver eneste nye kunde. En god open source-leverandør skal derfor i langt højere grad kunne inddrage kunden i sin udviklingsproces.

Da det godt kan være en omfattende opgave for enkelt kunde at løfte, både organisatorisk og økonomisk, så har den rigtig gode leverandør fokus på at sænke barriererne for samarbejdet. Det kan være ved at medvirke til at opbygge kundepartnerskaber, sådan at flere kunder med samme behov i fællesskab kan løfte opgaven. Det kan også være ved at indgå forvaltnings- og udviklingsaftaler, hvor leverandøren påtager sig rollen som en mere traditionel closed source leverandør, der med sit indgående markedskendskab kommer med løbende forbedringer til produktet uden at kunden nødvendigvis behøver at indgå tæt i kravspecificering mv." –Thomas Vinther Andersen, Faglig koordinator i Favrskov Kommune og medlem af styregruppen på OS2rollekatalog

 

"Det gode samarbejde handler om at indgå i et partnerskab eller om at gå sammen om at forfølge det samme mål. Det kræver dialogen, ærlighed og løbende iteration, hvor vi følge op på, hvor langt er vi, og om vi skal tilpasse opgaven, bemanding eller deadline. Hvis vi husker at gå efter bolden, kan vi sammen opnå store ting." –Mads Lund Torslev, Teamkoordinator i Horsens Kommune og medlem af koordinationsgruppen for OS2kle samt styre- og koordinationsgruppen for OS2opgavefordeler

 

Lad os fortsætte den gode dialog og samarbejdet i OS2-fællesskabet.

 

 

Foto: rawpixel på Unsplash.com

Tags
Vores blogs