Driftsleverandør til OS2ulf søges

23 oktober, 2018 af
Driftsleverandør til OS2ulf søges
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

15/11/2018: Opdateret med bilag indeholdende spørgsmål og svar.

-----

ULF – Undervisnings- og læringsforløb er en Drupal platform til at administrere og udstille lærings- og uddannelsesforløb. Projektets værdi ligger i at skabe et læringsrum og en varieret hverdag for børn ved at inddrage dem i lokalområdet og byens kulturinstitutioner.

Opgavebeskrivelse

Driftsleverandøren skal hoste og supportere løsningen. Driftsleverandøren skal være i stand til at yde teknisk support og videreudvikle på Drupal platformen efter aftale med de tilknyttede kommuner.

I OS2-fællesskabet stiller vi krav til, at der er en model for onboarding til løsningen - altså hvordan nye kommuner kommer med på løsningen. OS2-fællesskabet vil acceptere en ekstra omkostning i forbindelse med onboarding processen.

OS2-fællesskabet forventer en finansieringsmodel, hvor driftsomkostningerne per kommune falder i takt med at flere kommer med på løsningen.

Vi forventer, at en potentiel driftsleverandør forholder sig til at beskrive vilkår for hosting, onboarding, support, videreudvikling og timepris for førnævnte.

Igangværende udviklingsopgaver

  • I uge 47 er det planlagt, at løsningen skal laves om til multisite og dermed hostes samlet i stedet for som i dag via selvstændige installationer.
  • I uge 50 er det planlagt, at dokumentationsniveauet skal hæves, så løsningen åbnes yderligere op for videreudvikling af 3. part.

Adgang til kodebasen

Koden til ULF-projektet

Det tidligere antal timer

I 1. og 2. kvartal 2018 har der eksklusiv videreudvikling ca. været flg. timeforbrug ifm. ULF-projektet:

  • Support: Ca. 40 timer
  • Drift og opdateringer: Ca. 30 timer (pga. GDPR har vi lavet serverflyt, så denne er lidt højere end den ellers ville være)
  • Projektleder-tid: Ca. 10 timer

Tilknyttede kommuner

OS2ulf samarbejdet består i dag af 5 kommuner:

Organisering

OS2ulf er et projekt i modning. Det, som kræves for at projektet bliver et niveau 1 og senere niveau 2, er bl.a. at løsningen har tilknyttet en IT-leverandør, og at der etableres en fælles tilslutningsaftale (mere om produktniveauer). Det vil OS2-sekretariatet understøtte.

Spørgsmål

Ved spørgsmål bedes disse rettes til OS2-sekretariatet på e-mail os2@os2.eu senest d. 12/11/2018 Spørgsmål og svar publiceres i anonymiseret form på os2.eu senest d. 16/11/2018.

Spørgsmål og svar kan læses i følgende bilag: 15-11-2018_ulf_spoergsmal_svar_leverandoerer.pdf

Deadline

Deadline for et bud på opgaven er d. 4/12/2018. Besvarelser skal sendes digitalt til os2@os2.eu.

Valget

Senest 14 dage efter forventes projektgruppen for OS2ulf at vælge en leverandør, og det vindende bud annonceres på os2.eu.

Det vindende bud vælges ud fra en vægtning imellem økonomi og opgavebesvarelse.

Kontraktperiode

Der indgås aftale for en 4-årig periode. Kunden er dog berettiget til at hæve aftalen med 3 måneders opsigelse ved skriftligt varsling.

Overtagelse

Det forventes at leverandøren kan overtage driften fra senest den 31/1 – 2019.

Vores blogs