OS2cprbroker kan være kommunernes reaktion på regeringens digitaliseringsstrategi

23 oktober, 2018 af
OS2cprbroker kan være kommunernes reaktion på regeringens digitaliseringsstrategi
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

OS2cprbroker kan tilbyde en enkelt og forsvarlig omgang med borgernes data, og det passer godt ind i regeringens ønske om mere tillid og overskuelighed i mødet med det offentlige.

I en pressemeddelelse fra Finansministeriet i går stod bl.a., at borgerne kan få større tillid til det offentlige, hvis borgernes data og offentlige myndigheders brug af dem bliver mere gennemsigtigt. Ambitionen med digitaliseringsstrategien er at give høj tillid og god digital service.

OS2cprbroker er en vej til at opnå forsvarlig omgang med borgernes data og en enkelt måde at spore og eventuelt slette data. OS2cprbroker har f.eks. en funktion, hvor den henter data fra eksempelvis Serviceplatformen og leverer dem derefter til et fagsystem, når det sker logges handlingen i OS2cprbroker, så kommunen hurtigt kan få overblik over, hvilke systemer der har hentet data om en borger.

Innovationsminister Sofie Løhde udtalte i pressemeddelelsen fra d. 22/10, at mødet mellem borgeren og det offentlige skal være "ligetil, oberskueligt og sammenhængende". OS2cprbroker samler data og gør processen sammenhængende uden at være eller skabe én stor database. OS2cprbroker er i stedet en komponent, som skaber forbindelse mellem applikationer og data.

Vores kunder ser en stor fordel i at kunne skabe et hurtigt overblik over i hvilke systemer, der anvendes persondata, da det skaber en tryghed i forhold til overholdelse af GDPR samtidig med at personer automatisk slettes fra OS2cprbroker, hvis de ikke brugesMette Vestergaard Aakjær, projektleder på OS2cprbroker, Magenta

Regeringen ønsker, at borgerne skal have et overblik over hvilke data, myndighederne opbevarer om dem, og hvilke de tilgår. Startskuddet på denne plan er at give borgerne indsigt i egen data om f.eks. kontanthjælp, boligstøtte og sygedagpenge over borger.dk. Det skriver Finansministeriet i deres pressemeddelelse fra d. 22/10.

Planen skal løses trinvis i samarbejde med KL og Danske Regioner. Målet fra regeringens side er, at 90% af borgerne har tillid til det offentliges behandling af deres data inden 2024, mens 60% af dem skal svare at de har ’høj tillid’.

OS2cprbroker er et Open Source produkt, organiseret via OS2-fællesskabet. I OS2-fællesskabet er der fokus på at skabe sammenhængende løsninger, som er behovsdrevne og ejet og styret af det offentlige selv via en open source licens. På os2.eu finder du OS2cprbroker-komponenten.