Der sker en løbende kvalitetssikring af data i Kitos

27 juni, 2018 af
Der sker en løbende kvalitetssikring af data i Kitos
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Arbejdsmøde med fokus på kvalitetssikring i maj 
Kitos kvalitetssikringsgruppe validerede endnu en gang data i IT System Kataloget i Kitos den 16. maj 2018, hvor arbejdsgruppen var samlet i Fredericias Uddannelsescenter. Dagen var faciliteret af Kitos sekretariatet og omkring 10 medlemskommuner bidrog til opgaven, heriblandt Hjørring, Esbjerg, Svendborg, Favrskov, Norddjurs og Jammerbugt kommune.

Arbejdsgruppen kvalitetssikrede på dagen omkring 150 it systemer. For at komme helt i mål, skal de resterende 750 it systemer kvalitetssikres. Da arbejdsgruppen startede processen for ca. et år siden, var der ca. 2600 it systemer som skulle valideres. Arbejdsgruppen har aftalt at mødes igen i Fredericia den 23. august 2018, for at fortsætte arbejdet.

Nyt arbejdsmøde er fastlagt i august
Alle medlemskommuner er velkommen til at deltage og opfordres også, til at tage en kollega med under armen fra sin organisation. Ved at bidrage til kvalitetssikring af data, er hver medlemskommune med til at sikre, et opdateret IT System Katalog i Kitos. Der vil desuden være mulighed for, at samarbejde og videndele med andre kommuner.

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til sam4@balk.dk inden den 3. august 2018.

Om kvalitetssikringsarbejdet
Kvalitetssikring af datagrundlaget i Kitos er en fælles opgave for Kitos medlemskommuner og sekretariatet. Alle medlemskommuner opfordres til løbende at melde ændringer til systemer ind på OS2kitos Yammer. Sekretariatet foretager på den baggrund rettelserne i system kataloget. Derudover er det vigtigt for kvaliteten af data, at alle medlemskommuner opfylder minimumskravene når nye systemer meldes ind. 

Minimumskrav ved oprettelse af nye it systemer

  • It systemer i Kitos kvalitetssikres ud fra nogle minimumskrav:
  • It system navn (her bruger vi rettighedshaverens navngivning)
  • Rettighedshaver
  • Beskrivelse
  • KLE nr.
  • Forretningstype (baseret på STORM)
  • Reference

Aftale med SKI
Der er mange kommuner der ønsker, at få flere rettighedshavere/leverandører til på sigt at vedligeholde data i Kitos. Der er derfor pt. en dialog mellem SKI og sekretariatet, om at få sådan et krav skrevet ind i de relevante SKI aftaler.

Tags
Vores blogs