Data i IT System kataloget i Kitos er blevet opdateret

5 marts, 2018 af
Data i IT System kataloget i Kitos er blevet opdateret
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Kitos kvalitetssikringsgruppe var samlet den 21.-22. februar 2018 i Fredericia Uddannelsescenter, for at kvalitetssikre og ensrette data i KITOS IT system kataloget. I forbindelse med, at kvalitetssikringsgruppen har opdateret de mange systemoplysninger i Kitos, vil vi bede jer lægge mærke til nye ændringer, og meget gerne indrapportere evt. fejl og mangler. 

Der kan som en del af opdateringerne, være ændringer til systemernes navne, overordnet system, rettighedshavere, KLE-numre, forretningstyper, beskrivelser og referencer. Visse systemer er blevet gjort inaktive eller er blevet slettet fra system kataloget.

Inaktive systemer

Kvalitetssikringsgruppen deaktiverer et system, hvis det fx er en dublet til et andet system. Hvis et system er deaktiveret, vil  ”(inaktiv)” være tilføjet sidst i systemnavnet. Hvis I anvender et af de deaktiverede systemer, så læg mærke til om der i beskrivelsesfeltet står hvilket system, I skal tage i anvendelse i stedet. Kvalitetssikringsgruppen sletter et system, hvis der ikke er nogle kommuner, der anvender systemet. 

Der kan være flere tilfælde, hvor sekretariatet den kommende tid, vil kontakte din kommune ved afklaring af systemer, som I anvender eller lignende. Hvis jeres kommune har spørgsmål til dataopdateringerne er I velkomne til at spørge sekretariatet eller kvalitetssikringsgruppen via Yammer. 

Du kan følge med i ændringerne som arbejdsgruppen og sekretariatet har registreret i kvalitetssikringsdokumentet 2018. 

Baggrund

Kvalitetssikringsgruppens har været i gang med at kvalitetssikre systemer i Kitos siden august 2017 og mødtes for anden gang i februar 2018. Den store indsats af gruppen og sekretariatet løbende opfølgning, har ført til at der er arbejdet med kvalitetssikring af mere end 1600 systemer + de omkring 250 nyoprettede systemer i perioden. Vi mangler at få kvalitetssikret 1100 systemer ud af de næsten 2850 systemer i IT system kataloget i Kitos.

Deltagerkommunerne på kvalitetssikringsdagene i februar var Favrskov, Syddjurs, Norddjurs, Ikast-Brande, Svendborg, Holbæk, Hedensted og Hjørring. Næste kvalitetssikringsdag er den 16. maj 2018. 
 

Tags