Nu kan kitos snart udveksle data med andre systemer

5 marts, 2018 af
 Nu kan kitos snart udveksle data med andre systemer
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Det har igennem længere tid været et stort ønske fra flere kommuner, at kunne vise eller udveksle data fra kitos med andre systemer. Derfor blev der i 2017 nedsat en API-arbejdsgruppe, der sammen med sekretariatet og Miracle har arbejdet på at få konkretiseret og afprøvet forskellige muligheder.

Både Syddjurs og Hjørring Kommune arbejder p.t. på at hente data ud af kitos og inden længe er Brønderslev også i gang.

Miracle er gået i gang med en omskrivning af sikkerhedsmodellen, så den fremover bliver token-baseret, frem for cookiebaseret, hvilket giver mulighed for udveksling af data med ikke web-baserede systemer. Omskrivningen forventes færdig i løbet af april måned.

Når sikkerhedsmodellen er på plads vil Miracle lave en integration til STS og læse data ind i Kitos. Herefter indledes drøftelse med Kombit om mulighederne for og kravene til en egentlig integration. Horsens Kommune er pilotprojekt på denne del.

API-Workshop i april

I løbet af april måned indkalder sekretariatet til en API-workshop sammen med Miracle. På workshoppen vil Miracle lave en demo af Kontrakt-APIet og kommunerne vil få mulighed for at stille spørgsmål og drøfte muligheder for dataudveksling.

Mere information: kontakt Samira Massoudi (sam4@balk.dk)

Tags