Blog: Standard for Public Code nu (snart) även på danska

16 november, 2021 af
Blog: Standard for Public Code nu (snart) även på danska
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Blogindlæg af Jan Ainali, Codebase Steward, Foundation for Public Code

Om min svenska är svår att läsa finns även en engelsk version nedan (English version below).

 

 

Runt den här tiden förra året skrev Charlotte Heikendorf om att version 0.2.0 av standarden hade släppts och nu är vi tillbaks med en annan sorts nyhet. Vi på Foundation for Public Code har länge diskuterat hur vi kan göra standarden så användbar som möjligt för så många som möjligt. Naturligtvis så är översättningar en viktig del av att få en vid distribution. Men det kommer ju också med vissa kostnader vilekt gjorde att vi inte bara hade ett, utan två community calls om detta viktiga ämne.

En av slutsatserna var att vi kunde göra det enkelt för folk att samarbeta med inofficiella gemenskapsöversättningar av standarden. Detta skulle innebära att de finns tillgängliga för gemenskapens bekvämlighet men att bedömningar eller certifieringar alltid görs mot den officella engelska versionen. På det sättet kan vi minska risken för tvetydigheter och inte saktas ner i väntan på översättningar vid nya versionssläpp.

Danska ser ut att bli den första översättningen. OS2 hade redan påbörjat en översättning och det blev ett utmärkt sätt för oss att starta så att vi kan förfina processen allt eftersom. Denna översättning är av den senaste versionen (v.0.2.1), och vi kommer att markera det med en GitHub-tag snart. Du kan hjälpa till att granska översättningen, gå bara till vår pull request på GitHub och läs och kommentera.

Just nu går det bara att läsa översättnigarna på GitHub, men vi planerar både en länkningsbar webbversion och att skapa en pdf.

 

 

The Standard for Public Code now (soon) in Danish

Around this time last year, Charlotte Heikendorf wrote about realese 0.2.0 of the standard and now we’re back with a different type of news. At the Foundation for Public Code we have long discussed how we could make the standard as useful as possible for as many as possible. Naturally, translations is an essential part of getting a wide distribution. However, this also comes with some costs which meant that we did not only host one, but two community calls about this important topic.

One of the conclusions was that we could make it easy for people to collaborate on unoffical community translations of the standard. This would mean that they would be there for the convenience for the community but that any assessments or certifications would always be using the official English version. This way we can reduce the risk for ambiguities and also not be slowed down by having to wait for translations in new releases.

Danish looks to become the first transalation. Since OS2 already had a translation it was a great way for us to get started it helps us to refine the processes as we go. This translation is of the latest version (v.0.2.1), which will be shown by a GitHub tag soon. You can help review the translation, just go to the GitHub pull request and start reading and commenting.

As of now, it is only possible view the translations on GitHub, but we plan both for a linkable web version and generating a pdf.

Tags