Case: OS2consul og det digitale, nære demokrati

18 november, 2021 af
Case: OS2consul og det digitale, nære demokrati
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Consul er en platform og en metode til at inddrage borgerne i lokaldemokratiet med borgerbudgetter og afstemninger. Den danske oversættelse er allerede testet og brugt i Aarhus Kommune, hvor borgerne kan stemme på webplatformen.

 

I 2013 vedtog Aarhus Kommune en principbeslutning om at bruge borgerbudgetter og i 2015 startede de første forsøg. Udviklingskonsulent Frederik Ingvardt Pedersen fra afdelingen Udvikling og Demokrati i Aarhus Kommune har haft fingrene nede i tilpasning og oversættelse af CONSUL fra engelsk til dansk. Takket været ham og kollegaerne kan CONSUL nu bruges i danske kommuner til at inddrage borgerne i afstemninger, borgerbudgetter og at stille forslag. Lokaldemokratiet bliver bragt til borgerne digitalt.

 

Svært at få borgerne involveret?

CONSUL er et supplement til at få borgerne til at møde op til fysiske workshops for at finde fælles forslag til lokale ændringer og at kræve fysisk fremmøde til lokale afstemninger. Med platformen kommer demokratiet helt hjem i stuerne hos kommunens borgere. Den danske platform, OS2consul, har også en NemID funktion, der øger sikkerheden og sikrer, at hver borger kun får én stemme.

Open source licens er i sig selv et statement om ønsket om gennemsigtighed i lokale afstemninger og demokratisk proces. Det var også en af grundene til at Aarhus Kommune valgte netop den platform til.

 

Giv mere legitime beslutninger

I Aarhus Kommune er CONSUL en metode, som afdelingen for Udvikling og Demokrati tilbyder til kommunens andre afdelinger, hvis de ønsker at lave en tilgængelig og sikker indgang, hvor borgerne kan fordele penge, stemme på prioriteringer eller oprette deres gode idéer. Det er netop her – ved inddragelse og afstemninger – at CONSUL særligt kommer til sin ret.

Den (CONSUL, red.) kan få rigtig mange mennesker ind og give en holdning til tingene. Og så skal man gøre det, fordi man tror på, at det har en værdi at borgerne giver deres holdning og fordi man tror på, at beslutningerne bliver mere legitime”, siger Frederik.

Fredrik peger også på, at det er helt essentielt at tænke i at gøre sine projekter meget konkrete og relevante for borgerne. Ellers deltager de ikke.

 

En dansk version med NemID

Frederik har været med til det hårde arbejde med oversættelse af platformen og finde en leverandør til NemID integration. De videreudviklinger var lidt af en udfordring i starten, hvor CONSUL kun var frigivet i version 0.9. I dag er den i version 1.4 og meget mere moden.

Nu er den danske OS2consul klar til at komme ud og leve i kommunerne. Løsningen bliver brugt med mellemrum i Aarhus Kommune, når der er projekter og borgerne skal involveres direkte. Under corona-nedlukning i 2020 kom OS2consul særligt til sig ret, da borgerne kunne deltage i at stille forslag til en anlægsinvesteringsplan og stemmer om dem. I alt 3.600 borgere deltog over otte dage. De oprettede 72 forslag og afgav omkring 5.200 stemmer.

 

Digitalt demokrati og borgerbudgetter i Tranbjerg

Frederik og kollegaerne har oversat CONSUL til dansk, tilføjet NemID og lagt løsningen på Github. I Aarhus Kommune har de kørt syv projektet, bl.a. anlægsinvesteringsplanen, men også et borgerbudget i Tranbjerg i Aarhus Kommune.

I Tranbjerg deltog 1.211 borgere og oprettet 14 forslag, hvor 12 blev godkendt (se budget og afstemning her). Deltagerne fordelte ved afstemningen i alt 320.000 kr. på seks projekter (et værested for byens unge, en junglesti for børn, parkour bane, kunstgræsbane, opgradering af 0. klasses skolegård og kort over ruter i Tranbjerg). Næsten alle er realiseret.

 

 

Læs mere om OS2consul og se hvordan Aarhus Kommune bruger det.

Tags