Blog: Offentlige myndigheder kommer til at tænke mere åbent

12 april, 2022 af
Blog: Offentlige myndigheder kommer til at tænke mere åbent
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Blogindlæg af Jakob Eiby, it-arkitekt, KL

 

Offentlige myndigheder investerer massivt i digitalisering, og der er et stort behov for, at de digitale løsninger er fleksible, sammenhængende og bygget til genbrug og forandring. Samtidig står åbenhed højt på den europæiske dagsorden som en vej til gennemsigtighed, interoperabilitet, leverandøruafhængighed og tillid mellem borgere og myndigheder. Derfor kommer offentlige myndigheder fremover til at fokusere på innovation og samarbejde og tænke mere åbent.

Offentlige myndigheder undgår så vidt muligt løsninger, der skaber afhængighed af specifikke leverandører og teknologier, og hvor det er relevant, kan de anvende bæredygtige open source-komponenter.

Ifølge Statens it-projektmodel skal allerede indkøbte eller udviklede løsninger genbruges i videst mulige omfang. Hvis eksisterende løsninger ikke kan bruges direkte, skal det overvejes, om det bedre kan betale sig at videreudvikle en allerede eksisterende funktionalitet fra en anden styrelse end at foretage nyudvikling af en tilsvarende løsning fra bunden.

Hvis offentlige myndigheder skal kunne genbruge eksisterende løsninger, stiller det krav til løsningernes tekniske udformning og myndighedernes ejerskab til både data og kildekode. Åbne standarder, åbne data og open source er nogle af de værktøjer, der er til rådighed.

Derfor har Digitaliseringsstyrelsen i et samarbejde med KL og de øvrige fællesoffentlige parter beskrevet og udgivet en Vejledning om brug af open source i den offentlige sektor.

Open source-software er udgivet under en licens, der giver enhver ret til at bruge, undersøge, ændre og dele softwaren og dens kildekode frit og til ethvert formål.

Det handler ikke om it-afdelingens teknologiske præferencer, men er en strategisk forretningsmodel og nogle udviklingsmetoder, der fremmer offentlige myndigheders ejerskab til deres løsninger og skaber bedre muligheder for at dele, videreudvikle og genbruge digitale løsninger.

Der er et stort potentiale i åbne og cirkulære forretningsmodeller og open source-software, der brugt på de rigtige områder kan bidrage til at understøtte bæredygtig udvikling af digitale løsninger, innovation og samarbejde, kvalitet og sikkerhed, styrke danske virksomheders omstillingsparathed og konkurrenceevne og øge vækst og eksport af digitale løsninger til udenlandske markeder.

I valget mellem open source-software og proprietære løsninger er det ikke et spørgsmål om enten-eller, men om at vælge den løsning, der skaber værdi på baggrund af de udfordringer og behov, der er relevante for den enkelte myndighed.

Formålet med vejledningen er ikke at opstille et modsætningsforhold mellem brug af open source-software og proprietære løsninger, men at beskrive en række af de vigtigste overvejelser ved offentlige myndigheders anskaffelse, herunder muligheden for deling, videreudvikling og genbrug, af digitale løsninger.

Strategier og markedsafdækning beskriver myndighedernes overvejelser om strategier for anskaffelse af open source-software og afdækning af markedet for både eksisterende open source-komponenter og proprietære løsninger.

Licenser og implementering beskriver myndighedernes overvejelser om brug af open source-licenser og implementering af open source, uanset om det er eksisterende komponenter, der er genbrugt fra hylderne, eller software udviklet selv eller i fællesskab med andre.

Udvikling og vedligeholdelse beskriver overvejelser om udvikling og vedligeholdelse, herunder drift, af open source-software, der består af løbende opgaver, der alle stiller krav til kompetencer, hvorfor myndigheder med fordel kan deltage i open source-fællesskaber.

Målgruppen for vejledningen er it-projektledere, -jurister og -arkitekter, indkøbere og contract managers samt it-chefer og andre strategiske beslutningstagere hos offentlige myndigheder, der skal tage stilling til anskaffelse af software, og som ønsker mere viden, konkrete eksempler og praktisk vejledning til brug af open source.

 

Læs Vejledning om brug af open source i den offentlige sektor.

Tags
Vores blogs