Blog: Hvorfor skal Open Source være så svært (tilgængeligt)?

15 maj, 2020 af
Blog: Hvorfor skal Open Source være så svært (tilgængeligt)?
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Blogindlæg af Allan Grauenkær, Projektleder, Københavns Kommune

 

Brug af Open Source Software kan være svært, fordi det ikke ligner processen med proprietær software til punkt og prikke. Allan Grauenkær skriver i sin blog, at udover de få stjerneeksempler kan Open Source være kompliceret at implementere i organisationen og kræver støtte oppefra.

 

Jamen det er det jo heller ikke!” ”Hvad mener han med det?”Sikke noget sludder – Open Source er jo netop let tilgængeligt...”

 

Ja, jeg ved godt, hvad I tænker derude, når jeg stiller mig op her i OS2bloggen og bramfrit postulerer den slags. Men I er også blandt pionererne i offentlig digitalisering, for hvem der ikke findes nogen anden vej eller måde at tænke på. Sådan er jeg jo også selv, og stadig er det svært....

 

Hvor er problemet?

Nu tager jeg selvfølgelig også udgangspunkt i mig selv og mit arbejde med digitalisering gennem de seneste 10 år i landets største kommune. Og ret skal være ret. Københavns Kommune er gået forrest på mange områder, når det gælder valg og brug af Open Source. Først og fremmest valget af Drupal som platform for alle kommunens hjemmesider, hvor vi, drevet af bibliotekerne, var helt fremme i skoene længe, før jeg kom ind i forretningen. Men derudover er der stadig i 2020 kun ganske få Open Source produkter i drift. Et opslag i vores systemoversigt peger kun på ca. 20 systemer markeret som Open Source i en hel kommune med mere end 45.000 ansatte og flere tusinde systemer og applikationer i drift.

For mig er proprietær software og hele ideen bag det ligeså forældet som Jellingestenen – måske lidt ældre endda.

For mig er proprietær software og hele ideen bag det ligeså forældet som Jellingestenen – måske lidt ældre endda. Jeg er godt klar over, at det kan være et nødvendigt onde ind imellem, at noget af det faktisk fungerer rigtig fint og gør vores og borgernes liv lidt nemmere. Jeg sidder f.eks. selv og skriver denne blog i Word og sender den om lidt videre via Outlook. Begge dele nemt og bekvemt, men helt sikkert også forbundet med store omkostninger. Jeg har også gennem mange år tilpasset mine arbejdsrutiner til den måde, Microsoft synes, er den bedste, ikke omvendt. Jeg bander selvfølgelig stadig over Windows og er naturligvis helst en Mac-mand (som om det gør det bedre).

Men udover nogle få store standarder, så ser jeg personligt ingen grund overhovedet til at købe hyldevarer og bruge borgernes penge på systemer, som vi ingen indflydelse har på. Som vi skal tilpasse vores arbejde til, i stedet for at systemerne tilpasser sig os.

Men udover nogle få store standarder, så ser jeg personligt ingen grund overhovedet til at købe hyldevarer og bruge borgernes penge på systemer, som vi ingen indflydelse har på. Som vi skal tilpasse vores arbejde til, i stedet for at systemerne tilpasser sig os. Intet kunne ligge mere fjernt fra/for mig end at skulle indkøbe et færdigudviklet licensbaseret stykke software. Jeg ville ganske enkelt føle mig bondefanget, lige fra det øjeblik blækket var sat på papiret.

 

Hvad er problemet?

Det er så måske også en del af forklaringen og svaret på mit eget spørgsmål. Open Source er stadig enormt persondrevet. Det er stadig en ideologi, som nogle ’få’ folk, som jeg selv, hver dag forsøger at udbrede viden om. Viden om det paradis af vidundere og mirakler som Open Source verdenen tilbyder. Ikke kun i min egen kommune, men også ude omkring i det ganske offentlige digitaliseringslandskab. Og det er meget svært at være alene om.

Bortset fra nogle enkle stjerneeksempler (I ved selv, hvem I er), så er Open Source ikke en del af hverken strategier, visioner eller planer på noget niveau i den offentlige digitalisering.

Bortset fra nogle enkle stjerneeksempler (I ved selv, hvem I er), så er Open Source ikke en del af hverken strategier, visioner eller planer på noget niveau i den offentlige digitalisering. Jeg ved godt, at der er nogle hensigtserklæringer derude fra de højeste steder. Men hensigter har det med at være hensigter, derfor også med at blive overset i dagens almindelige travlhed blandt gode kolleger og chefer – der er ganske enkelt ikke nok tryk på eller tydelighed omkring nødvendigheden af at gå Open Source alle steder.

Jeg kan bruge nok så meget tid på at fortælle kolleger og chefer om alle Open Source lyksalighederne. Men uden pondus oppefra så ender det, som det altid gør, med det vi plejer at gøre. Men det er også en ny måde at arbejde på, når man som projektleder kaster sig over Open Source, det forstår jeg godt. Det er et samarbejde om mål i stedet for krav, hvor det er meget svært at sætte flueben ved milepælene. Resultatet, gevinsten og tilfredsheden er til gengæld langt større. Ikke bare personligt, men også for forvaltning og borgere. Det ved man bare ikke, når man aldrig har prøvet.

 

Hvad er så svaret?

Der er nok mere end ét svar på problemet, det kan vi hurtigt blive enige om. Men hvis jeg kunne bestemme, så skulle toppen af Digitaliseringsdanmark gå forrest og om ikke med lov, så med nogle meget tydelige strategier for arbejdet med digitalisering i al fremtid, med entydigt fokus på Open Source. Og hvis det var mig, der skrev strategierne, så skulle de indeholde følgende punkter – på side 1 naturligvis:

 

  1. Brug altid Open Source til alle digitale løsninger!
    • Hvis du fraviger Pkt. 1 skal du begrunde det i 3 eksemplarer.
  2. Undersøg altid, om der er kolleger i andre kommuner og/eller offentlige instanser, der har samme behov som dig – og samarbejd med dem om udvikling.
    • Hvis du fraviger Pkt. 2 skal du begrunde det i 3 eksemplarer.
  3. Sørg altid for at dine digitale løsninger og udviklingsprojekter kan deles med andre – allerhelst via OS2.
    • Hvis du fraviger Pkt. 3 skal du begrunde det i 3 eksemplarer.

 

Lidt firkantet det ved jeg, men også en god ny start.

Jeg ved godt, at Open Source også er svært af mange andre årsager. Budgetter og tidsplaner er sværere at vise præcist. Samarbejde med andre og flere aktører kan tage længere tid.

Jeg ved godt, at Open Source også er svært af mange andre årsager. Budgetter og tidsplaner er sværere at vise præcist. Samarbejde med andre og flere aktører kan tage længere tid. Mange udviklerhuse hænger stadig fast i den gamle tro på, at licenser er vejen til et langt og godt liv for virksomheden. Og så kræver det meget mere viden om, hvad det i grunden er, at vores organisationer og kolleger laver og har brug for, nu hvor de faktisk selv kan ønske sig noget ny digitalisering.

Så det er svært, det der Open Source. Det er stadig min påstand. Det kræver mindset, mod og masser af vilje at gå den rigtige vej. Men det kan gøres lettere, meget lettere. Vi skal bare stå sammen om at lære og forstå det, og så have dem, der bestemmer med på vognen.

Men det kan gøres lettere, meget lettere. Vi skal bare stå sammen om at lære og forstå det, og så have dem, der bestemmer med på vognen.

Så er jeg sikker på, at vi kan rykke alle sammen i flok, når det ikke længere hviler på skuldrene af os... pionererne.

 

 

Foto: John ForsonUnsplash.com

Tags
Vores blogs