Blog: Det lange seje træk

15 september, 2021 af
Blog: Det lange seje træk
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Blogindlæg af Christian Christensen, Gruppeleder i Udvikling og It, Sorø Kommune

 

Dette blogindlæg handler om at implementere i bund. Ikke som et buzzword, men om det faktiske hårde arbejde med at ændre arbejdsgange, mindset og tænkning. Det handler om en idé, der startede helt tilbage i 2015 for Sorø Kommunes vedkommende og som vi først høster gevinsten af nu. Det handler også om, hvorfor det fortsat er vigtigt at have visioner, men måske endnu vigtigere at have videnspersoner og handlere på holdet. Selvfølgelig er historien baseret på Open Source.

 

Tilbage i 2015, hvor Monopolbruddet fortsat var i sin vorden og hvor vi var vant til, at alle systemer havde lokal bruger- og rettighedsadministration. Dér, på et tidspunkt i 2014/2015, satte nogle visionære mennesker sig sammen (det var før min tid i organisation) og tænkte, vi må have et system, der kan håndtere vores brugere og deres rettigheder. Vi skal også tænke over, om vi kan styre, at brugerne KUN har de rette adgang i de forskellige systemer samt adgang til de systemer, de har behov for.

Tankerne i Identity and Access Management (IdM og IaM) var ikke ny videnskab, det går årtier tilbage. Det nye tankegods var, at man i den kommunale sektor, med historik for monopoler, oligopoler suppleret af myriader af småspillere, satte sig for at skabe et fundament for alle aktører, der kunne ensarte brugerstyring og rettighedsstyring på en fælles platform, som alle leverandører kan og skal bruge. Det arkitektoniske fundament er støttesystemerne og i den fælleskommunale rammearkitektur. Mange tak for det til jer visionære arkitekter.

 

Baseret på erfaring fra både statslige og private virksomheder, så er IdM og IaM områder, man hurtigt kan købe sig fattige på. Der er et datagrundlag, der skal tænkes igennem, der er en række rettigheder knyttet til organisation, der skal tænkes igennem. Der er en række lavpraktiske opkoblinger imellem systemerne og den centrale motor, der skal implementeres. Der introduceres en række sammenhænge, f.eks. er navn, tlf. nr., titel mv. ikke lokalt forankret, men styret fra løn- og personalesystemet. Det betyder, at du ikke selv kan skrive noget der ”passer dig bedre” eller bare rette fejl. Det skal ske i de grundlæggende kildedata.

 

En række kommuner satte sig sammen, og startede et samarbejde om systemer til at håndtere Medarbejdere og Organisation (MO) – samt deres rettigheder baseret på organisation (OS2rollekatalog)

 

Hvordan løser man så sådan en opgave i en organisation, hvor der hverken er midler eller videnspersoner til at løfte opgaven på traditionel vis?

Samarbejde! Samarbejde imellem offentlige og private. Samarbejde imellem kommuner. Samarbejde imellem interesseorganisationer og kommuner og så en ambitiøs digitaliseringsforening, der elsker at arbejde åbent.

 

En række kommuner satte sig sammen, og startede et samarbejde om systemer til at håndtere Medarbejdere og Organisation (MO) – samt deres rettigheder baseret på organisation (OS2rollekatalog). Hertil en noget større variation i systemer til at binde det hele sammen i processer. Vores organisation udstationerede en medarbejdere og donerede midler, andre organisationer udstationerede arkitekter, teknikere, projektledere osv. I samarbejde med private aktører blev produkterne udviklet til brugbare produkter, i hvert fald for organisationer der i forvejen havde forholdsvis godt styr på IT-infrastrukturen.

I de efterfølgende år er der blevet ”crowdfundet” blandt eksisterende og nye brugere af produktet til den videre udvikling. Implementering sker primært ved sparring. Eksisterende kunder hjælper nye ombord på holdet. I skrivende stund har Sorø Kommune funktionalitet svarende til et kommercielt IdM og IaM system, hvor vi fortsat kun har betalt 1/3 i kr./øre ift. det billigste tilbud vi fik i en markedsafdækning tilbage i 2018.

Vi har helt sikkert investeret rigtigt mange timer i produktet, men det var vi kommet til alligevel med et mere kommercielt produkt, da man ikke får velfungerende IdM-systemer uden viden om data, processer og grunddata.

 

I skrivende stund har Sorø Kommune funktionalitet svarende til et kommercielt IdM og IaM system, hvor vi fortsat kun har betalt 1/3 i kr./øre ift. det billigste tilbud vi fik i en markedsafdækning tilbage i 2018.

 

Glæden blev særlig stor her efter sommerferien, hvor en af mine medarbejdere, som igennem tiderne har været enormt kritisk over for både tænkningen og valget af produktet, var den mest positive over for brugerstyring. Medarbejderen havde brugt en del af sommeren på at tilpasse vores arbejdsplatform til brugerstyring og en række interne kontroller med rettigheder og adgang, der månedligt kontrolleres af lederen. Som han sagde – det behøver vi jo ikke længere, kontrollen ligger i grunddatasystemerne.

Jeg blev glad og kunne ikke lade være med at drille lidt omkring at efter mange års hårdnakket modstand, så var det utroligt opløftende at se en så positiv tilgang til produkt og tænkningen i brugerstyring.

 

Nu er dette blogindlæg tilbage til overskriften. Uden et langt sejt træk, baseret på en vision, var vi ikke kommet så langt, som vi er i dag. Uden viden, tillært – nogle gange tilkæmpet – samt vedholdenhed, så var vi heller ikke endt på det gode sted, vi er i dag. Kunne vi have gjort noget andet? Helt sikkert – og det byder vi ind med i OS2-fællesskabet, både overfor de kommuner vi nu er klar til at hjælpe om bord og i samarbejdet med leverandører og styregruppen.

Lige nu sker der rigtigt meget omkring OS2MO. Jeg afslører ikke for meget ved at sige, at de ikke-kommunale kunder er på vej om bord i løsningen. Er du nysgerrig vedr. OS2mo eller OS2rollekatalog, så kontakt OS2mo's projektleder Michel Masana.

Tags