Er du digitaliseringskonsulent? Her er kort læsning om hvordan OS2bos virker

6 februar, 2020 af
Er du digitaliseringskonsulent? Her er kort læsning om hvordan OS2bos virker
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

OS2bos er styret af en regelmotor opbygget af en række klassifikationer i en PostgreSQL-database.

 

Regelmotoren i OS2bos sikrer, at alle bevillinger har retmæssig sammenhæng mellem lovgivningen, gældende bevillingspraksis og kommunens Børn og Ungestrategi. Økonomiafdelingen har også adgang til systemet for tjek af godkendt bevilling, inden faktura betales.

 

Regelmotor bygget på fleksible klassifikationer

OS2bos indeholder en omfattende regelmotor, hvor udvalget af paragraffer, indsatser og følgeudgifter kan justeres. Regelmotoren definerer også, hvordan udgiften i sidste ende konteres i økonomisystemet. Regelmotoren er opbygget af en række klassifikationer, som kommunen selv administrerer, og kommunen kan derved selv indskrænke eller udvide udfaldsrummet, som socialrådgiverne kan vælge indsatser fra. På den måde bliver systemet OS2bos ledelsens forlængede arm på ledelsen af den ønskede bevillingspraksis.

 

Find eventuelle fejl hurtigt

Data ligger i en PostgreSQL-database, som er tilgængelig. Kommunen kan derfor hurtigt opdage evt. afvigelser fra budgettet, og ledelsen kan tage hurtig aktion. Direkte adgang til data giver desuden mulighed for at foretage simuleringer og fremskrive budgettet med fx den forventede demografiske udvikling.

 

 

 

OS2bos giver socialrådgiverne et bedre redskab til at benytte de bedste foranstaltninger (bevilge foranstaltninger i tråd med kommunens Børn og Ungestrategi) – samtidig med at kommunen som helhed får bedre indblik i og styringsmulighed på forholdet mellem foranstaltninger, effekter, økonomi og budget.

 

Læs endnu mere på Magentas hjemmeside.

 

Se med på webinaret om OS2bos for kommunalt ansatte i Børn & Ungeområdet samt digitaliseringskonsulenter d. 26/2/2020 kl. 13-14.30

Tags
Vores blogs