Åbne data og open source i norske og svenske nationalmuseer

4 juni, 2021 af
Åbne data og open source i norske og svenske nationalmuseer
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Åbenhed og digitalisering giver museer nye oplevelser ved at kunne nå et nyt publikum. I Sverige og Norge genbruger de open source dagligt. Selvom deres Github er lidt støvet, skaber og bruger de hele tiden åbne data.

 

De seneste årtier ses online museumssamlinger mere og mere. I Sverige og Norge arbejder nationalmuseerne med værdier om åbenhed. Særligt i form af åbne data, men også open source. På det seneste er antallet af open source repositories dykket.I Oslo ligger det norske nationalmuseum, der har gang i en større opbygning og forventes færdig i 2022. Missionen for museet som helhed er: ”Å gjere kunsten tilgjengeleg for alle - og kvar enkelt. Museet skal reflektere samfunnet og tida vi lever i”. En del af det er at arbejde med åbne licenser understøttet af APIer til kunstværker og billedklassifikation.Det svenske nationalmuseum i Stockholm arbejder efter visionen ”Nationalmuseum för alla". Det fortæller Karin Glasemann, der er digital koordinator på museet. ”Vi bevarar och tillgängliggör samlingarna för alla och tror att fri återanvändning bidra till en mycket större spridning av kunskap om Nationalmusuems samlingar,” skriver Karin i en mail.

 

Åben for andre og nye besøgende

Karin Glasemann skrev i maj 2020 et længere blogindlæg om det vigtige i at åbne for et nyt publikum ved at lave digitale satsninger. Der er sket et skift, mener hun, hvori museer har ændre deres missioner til at empower folk til at skabe egne kulturelle oplevelser:

Ideally, the museum’s role in this scenario shifts from being primarily a collecting, teaching and preserving institution to a more fluid role of providing access, enabling discussion and exchange. – Karin Glasemann, digital koordinator, Nationalmuseet i Sverige

 

Åbne licenser i Norge

Efter at have brugt den online platform DigitaltMuseum (finansieret af Arts Council Norway) har det norske nationalmuseum ryddet op i deres data. De brugte tidligere platformen til at videreformidle 36.000 værker og derfor havde de et open source API til det. Faktisk har de stadig det API på Github, men national museets data på platformen er ikke opdateret. Metadata fra samlingen har har CC0-licens, siden offentliggørelsen af samlingen på DigitaltMuseum for mere end 10 år siden.

Tord Nilsen, digitalrådgiver ved det norske nationalmuseum fortæller per mail, at de snart kan lancere eget API: ”Dette API vil være åpent og tilgjengelig for alle, og vil gjenspeile samlingen vi har på nett, ca 46.000 verk med metadata og bilder.” Det norske museum står selv for programmeringen af APIet og har endnu ikke diskuteret, hvorvidt det skal udgives open source eller ej.

Vi replikerer data fra forvaltningssystemet (MuseumPlus) til nettside og videre til API-databasen. På denne måte vil ikke brukeropplevelsen på nettsiden bli forringet hvis APIet og deres servere er under stor belastning. - Tord Nilsen, digitalrådgiver ved det norske nationalmuseum

Github dagene er ikke ovre og Dag Hensten fre national museet forklarer i en mail at de vil offentligegøre egne kodebaser, hvis det giver mening for andre aktører i kultursektoren.

Dag Hensten fortæller, at de bruger open source it-løsninger løsninger internt, inklusiv IIPImage til deres billedservere i formatet IIIF. Github repositories bliver også brugt til udvikling og dokumentation af egne projektet.

Databasen KulturNav bliver brugt i både Norge og Sverige og det kræver udgivelse på åbne licenser. Notional museet udgiver her samlinger af arkitektur, design, arkitektur mm.

 

Åbne licenser i Sverige

Udover KulturNav burger det svenske museum også en open source CMS internt og genbruger code for billedudviklings standarden IIIF, fortæller Karin i en mail. Den svenske side på Github har et delvist aktivt respository: Cronstedt samlingen. Samlingen bliv offentliggjort i anledning af et hackaton. Efter hackatonen fik respoitoryet lov til at ligge hen, men samlingen blev kort efter tilgængelig på EU platformen Europeana.

Kulturarvsplatformen Europeana bliver brugt af museet (og flere andre museer) til at fremvise egne samlinger til andre end deres sædvanlige publikum. Også i forbindelse med andre kunstværker. Nationalmuseet har siden 2018 haft et åben API, hvor samlingens data kan findes og genbruges. Den bedste måde at tilgå data er igennem museets eller Europenas API.

 

Åbne data i det digitale museum

Data fra begge museer er stort set tilgængelig.

Karin nævner i sit blogindlæg bevægelsen OpenGLAM under Open Knowledge Foundation. OpenGLAM startede i 2018 som en åben data bevægelse.

Det norske nationalmuseum offentliggør ældre og moderne kunst, samtidskunst, arkitektur og design under flere licenser. Omkring 25% er under copyright, men resten er frigivet under CC-BY licens. Det betyder, at alle er frie til at kopiere, dele, ændre og bygge på, men under den forudsætning at det skal fremgå, når kunsten bliver delt. Der skal stå kunstneres navn, titlen på værket, årstallet, titlen på fotografen og "the National Museum".

Om en overgang til CC-BY licenser, skriver Karin på sit blogindlæg: ”The museum began to understand that fulfilling its mission to “provide meaningful encounters between people and art” did not necessarily mean getting people to visit the building or the website.”

Fordelen ved at åbne og dele samlinger frit online, er at de når det større publikum, der hvor publikum er. Karin fortæller i en mail at interessen for deres samlinger er øget og at de delvist har nået et andet publikum.

 

 

 

Tag med videre

  • Åbenhed giver nyt liv til museernes samlinger også selvom ikke alle APIer er tilgængelig på deres Github sider.
  • National museerne i Sverige og Norge er nu mere fokuseret på intern open source og eksterne åbne datasæt.

 

Læs flere artikler som denne på OSOR

-------------

Illustration: Knud Baade, uden år, Nasjonalmuseet (Norge)

Vores blogs