Sådan kommer du i gang med OS2iot

OS2iot er det oplagte værktøj til at håndtere dine IoT-sensorer og -antenner, fordi OS2iot samler og håndterer flere kommunikationsteknologier som f.eks. LoRaWan og Sixfox. OS2iot anvendes også til at styre indsamling og videresendelse af de opsamlede data til f.eks. fagsystemer. 

 

1. Gør det klart, hvilken rolle OS2iot skal have hos jer  

Hvis I overvejer at anskaffe OS2iot, er det en god idé at afklare, hvordan produktet skal indgå i værdikæden i jeres arbejde med IoT. Der er flere måder at få værdi ud af OS2iot, og jeres implementering afhænger af, hvad I gerne vil have løst. Er det vigtigste fx opsamling af data fra eksisterende IoT-løsninger, eller skal OS2iot primært være kerne i en platform til at afprøve nye IoT-løsninger? Tag fat i produktkoordinator Mogens Kjeldsen (movk@aarhus.dk) for at blive klogere på, hvordan produktet kan indgå i jeres IoT-infrastruktur. 

 

2. Beslut om I vil have fordelene af et driftsfællesskab  

OS2iot er udviklet som et open source-produkt og kan derfor driftes på forskellig vis.  

Værdien af OS2iot bliver for alvor tydelig, når driften deles mellem flere myndigheder. På den måde kan I nemlig dele IoT-netværk, nedbringe driftsomkostninger og få gavn af hinandens viden. Der findes pt. et driftsfællesskab i Govtech Midtjylland og et i Fællesskabet for Dynamiske Data. I kan selvfølgelig også indgå jeres egen aftale med en driftsleverandør

 

3. Indgå en tilslutningsaftale  

OS2iot vedligeholdes og videreudvikles i fællesskab af en række myndigheder. De bidrager økonomisk til at sikre kvaliteten af OS2iot samt den løbende koordinering af samarbejdet. Ved at indgå i fællesskabet er I med til at sikre, at OS2iot bliver ved med at være et sikkert og relevant IoT-produkt i jeres portefølje. Underskriv tilslutningsaftalen og send den til OS2’s sekretariat på os2@os2.eu

 

4. Få undervisning og hjælp til opsætning  

Inden I skal tage OS2iot i brug er det en god idé at få undervisning i produktet og viden om hvilken opsætning, der matcher jeres behov. Det udbydes både af leverandører og i driftsfællesskaberne i Govtech Midtjylland og Fællesskabet for Dynamiske Data.

 

5. Indgå i fællesskabet om OS2iot   

Der er et community omkring OS2iot, hvor der deles erfaringer med bl.a. sensorer, leverandører og gode måder at arbejde med IoT. I kan også få indflydelse på produktets fremtid og funktionalitet. Tag kontakt til produktkoordinator Mogens Kjeldsen (movk@aarhus.dk), hvis I har et udviklingsønske, eller hvis I vil sidde med i koordinations- eller styregruppen.