Sådan kommer du i gang
med OS2indberetning


Hvis du går i overvejelser om at bruge enten OS2indberetning skal du i første omgang:

  1.  have styr på organisatoriske data; det vil sige forholdet mellem leder og medarbejder samt arbejds- og bopælsadresser
  2. have klare og nedskrevne retningslinjer for egne kommunale regler om arbejdsgiver betalt befordring (herunder merkørsel, takst m.v.) samt afholdelse af ferie
  3. tage kontakt til koordinationsgruppen og leverandøren for præsentation af produkterne samt teknisk opsætning
  4. lave tilslutningsaftale og dermed støtte op om udviklingen af Os2-produktet
  5. lave aftale med underleverandør til kortvisning/-beregning samt visning/indberetning af ferie (der er tale om 2 underleverandører). Denne aftale indgås med hjælp fra OS2-produktets leverandør


 Hør mere om OS2indberetning hos Lotte Kyvsgaard, Favrskov Kommune, lky@favrskov.dk