OS2faktor leverandørpriser

Digital Identity

Kontaktperson Brian Graversen: bsg@digital-identity.dk 

Driftsvederlag beregnes per tilsluttet kommune i perioden. Prisen pr. kommune afhænger af størrelsen på den enkelte tilsluttede kommune.

  • En lille kommune har under 25.000 indbyggere
  • En mellem kommune har mellem 25.001 og 60.000 indbyggere
  • En stor kommune har over 60.000 indbyggere

Der er 2 vederlag. Et driftsvederlag der vedrører driften af løsningen, og et revisionstillæg, der gør sig gældende for de kommuner der vil gøre brug af OS2faktor løsningen i en NSIS-kontekst.

Begge vederlags størrelse afhænger af om man vil gøre brug af OS2faktor MFA eller OS2faktor Login (som også indeholder OS2faktor MFA).

OS2faktor MFA (alene) koster:
17.088 / 22.784 / 28.480 DKK årligt (lille, mellem og stor).

OS2faktor Login (inkl MFA) koster:
53.712 / 64.902 / 76.092 DKK årligt (lille, mellem og stor).

Hertil kommer et revisionstillæg for de kommuner som ønsker at gøre brug af løsningen i NSIS-kontekst.

Beregningsmodellen for revisionstillæg fordeles efter følgende model:

  • Den samlede revisionsomkostning fordeles 40/60% mellem OS2faktor MFA og OS2faktor Login løsningerne.
  • Revisionstillægget fordeles ikke efter kommunestørrelse.

Timeprisen hos Digital Identity er 1.030 kr.