Godkendte Produkter

OS2 godkendte produkter er en løsninger, hvor en OS2-leverandør har offentliggjort et produkt på en godkendt open source licens og forpligtiget sig til at efterleve OS2s governancemodel.

For at få et produkt godkendt i OS2 starter det med en dialog med OS2s sekretariat. Kontakt os og vi får startet processen.


Processen

  1. Vi skal have lavet en beskrivelse og vurdering af løsningen.
  2. Løsningen skal godkendes af OS2s bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde.
  3. Vi skal lave en aftale mellem virksomhed og OS2, om hvordan produktet er offentliggjort og under hvilke betingelser.
  4. Virksomheden skal tilslutte sig OS2 som leverandørpartner.
  5. Vi skal oprette løsning og virksomhed på OS2s hjemmeside og vi deler nyheden i OS2s kommunikationskanaler.
  6. Vi hjælper jer gerne med at kommunikere cases og andet til OS2s netværk.

 Se aftaleskabelonerne og kontakt os om mulighederne med open source og samarbejde i OS2-fællesskabet.

OS2 godkendte produkter

OpenFlow logo

OpenFlow

 Løsning til at opsamle, reagere på, behandle, transportere, opbevare og rapportere på data og hændelser.

OpenRPA logo

OpenRPA

Værktøj til automatisering og softwarerobotter via brugergrænsefladen.

Sagofonto logo


sago•fonto®

Integration mellem alle former for fællesoffentlige databaser, datakilder og virksomhedssystemer.