sago•fonto® - OS2 godkendt produkt


Brug en "data-logiskcentral" til at håntere en bred vifte af datastrømme


Få en platform bygget på datarobotter, hvor I kan skabe en fleksible og åben integration mellem alle former for fællesoffentlige datakilder og databaser, f.eks. med data fra IoT-sensorer.


Målgruppen

Dig der er ansvarlig for at skabe værdi via flere datakilder og databaser.

Du får:

Udstilling med datarobotter

Datarobotter, der tager det tunge læs.

Lettere håndtering af data

Lettet jeres håndtering af værdikæden fra datafangst, transport, konsolidering, validering, beregninger og udstilling af data


Alternativ til cloud source

Et omkostningseffektivt open source alternativ til lignende produkter på markedet.Overblik

Overblik over jeres forskelligartede data - fællesoffentlige portaler, IoT-clouds, egne systemer mv.


Data Warehouse

Mulighed for at bruge løsningen sammen med Sagofontos Data Warehouse (DWH) eller bruge egne.


I står selv for hosting, support og drift eller kan købe det hos en leverandør. ARTOGIS er udviklings- og driftsleverandør. Kontakt Henrik Rask på hra@artogis.dk

 


Find den på GitHub.


 

--------

Alle OS2 godkendte produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source .