Web og intraløsning i OS2-regi: Hvad er behovet?

10 marts, 2020 af
Web og intraløsning i OS2-regi: Hvad er behovet?
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Nogle kommuner er interesseret i en nyt fællesoffentlig, open source web- og intranet løsning. Derfor afholdt Ballerup Kommune her i marts et arrangment for at lure på om, der er interesse.

 

Der var i alt 5 kommuner der deltog på mødet omkring en ny OS2 web/intra løsning – Hjørring, Syddjurs, Greve, Sorø og Ballerup. På mødet blev det meget hurtigt klart, at det ikke umiddelbart gav mening at bygge web og intranet i en samlet løsning, hvorfor det blev besluttet at opsplitte i to forskellige arbejdsgrupper. Skulle de to projekter komme i luften vil vi danne et samarbejde og se om, der er overlap, der giver mening.

 

Web arbejdsgruppen:

Dette projekt har en stram tidsplan og der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af Christian Christensen fra Sorø og Henrik Andersen fra Ballerup (kommunikations afdelingen). Gruppen skal til ultimo april komme med et udkast til om, det er muligt at lave en sådan løsning samt hvad denne løsning bør indeholde. De skal ligeledes levere en projekt/proces beskrivelse, økonomi estimat samt forslag til tidsplan. De fleste deltagere har behov for en ny løsning senest 2021, derfor behovet for en stram tidsplan.  

 

Intranet arbejdsgruppen:

Det blev aftalt, at der laves et opfølgende møde, hvor Greve kommune fremviser deres løsning. På dette møde besluttes det, om det giver mening at køre videre og i så fald hvem, der agerer tovholder på næste fase af projektet. Dette projekt har ikke samme stramme tidsplan som web projektet, men der er enighed om, at det også skal gå hurtigt.

 

Det er pt ikke valgt teknologi, blot at det skal være open source. Flere af kommunerne der deltog kører Umbraco, men arbejdsgrupperne tilgår opgaven uden specifik teknologi for øjnene. Der indkaldes til møder efter hver arbejdsgruppe har færdiggjort deres udkast til projektplanerne.

 

 

Med venlig hilsen

Michel Fruergaard Masana

It-arkitekt i Ballerup Kommune

Tags
Vores blogs