Videreudviklingsønsker til OS2mo fra DIGIT

14 maj, 2018 af
Videreudviklingsønsker til OS2mo fra DIGIT
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

De 12 kommuner i DIGIT har indmeldt en række udviklingsønsker til OS2mo projektet. Udviklingsønsker som koordinationsgruppe og leverandør til OS2mo er i gang med at gennemgå. DIGIT ønsker at ibrugtage MO, såfremt udviklingsønskerne kan gennemføres, og økonomien kan løftes, gerne i flok. OS2-sekretariatet og koordinationsgruppen hører gerne fra kommuner, som har lignende eller samme behov og ønsker at bidrage.

 

Baggrund

DIGIT er gået sammen om at få udviklet og implementeret bruger- og rettighedsstyring. Nedenfor er formålet med projektet beskrevet, og DIGIT forventer at høste flere gevinster blandt andet stor genbrug af data, automatiseret tildeling af rettigheder og brugen af de korrekte adgange. Alle DIGIT kommunerne anvender KMD Opus og vil anvende dette som datakilde for, om en medarbejder er ansat eller stoppet samt grundinformationer for medarbejderdata. I forbindelse med genbrug af data vil DIGIT meget gerne have mere automatisering, og derfor er der et behov for tætte integrationer mellem Opus, OS2mo, AD og Rollekataloget. DIGIT har udarbejdet et sæt af videreudviklingsønsker, som skal være med til at skabe disse integrationer samt give automatisering og størst mulig genbrug af data. Videreudviklingsønskerne er baseret på den Idealiseret brugerrejse, som DIGIT har udarbejdet for IdM projektet.

 

Formål med IdM i DIGIT

Formålet er at anskaffe og implementere en løsning til håndtering af bruger- og rettighedsstyring inkl. en person- og organisationsmaster i alle 12 kommuner. Dette omfatter både den tekniske og den organisatoriske del af løsningen. Implementeringen vil blive gennemført kommunevis, hvor man for hver kommune vil køre de enkelte fagområder igennem, hvor de tilhørende systemer vil blive tilknytte IdM – enten via en automatiseret snitflade eller via et mailflow. Formålet er endvidere at sikre, at kommunerne kan leve op til kravene i den nye EU databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven, og dermed kan dokumentere, hvilke medarbejdere der har adgang til hvilke it-løsninger hvornår. Endelig er målet at sikre, at kommunerne også efterlever KL’s rammearkitektur, hvor der er defineret nogle spilleregler i forhold til monopolbruddet/støttesystemerne.

Tags
Vores blogs