Styregruppe nedsat for OS2mo

15 marts, 2018 af
Styregruppe nedsat for OS2mo
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

OS2 fællesskabet har besluttet at nedsætte en styregruppe for OS2mo-projektet. Styregruppen bestyres af medlemmer fra den ”oprindelige” mo-styregruppe samt en repræsentant fra DIGIT samarbejdet. Styregruppens medlemmer er:

  • Jens Kjellerup, Ballerup (Formand)
  • Henrik Willumsen, Silkeborg
  • Mogens Kahr Nielsen, Frederikshavn
  • Jesper Nielsen, Vordingborg

Sekretær: OS2-sekretariatet

Arkitektur- og projektgruppe

Styregruppen har besluttet at nedsætte en arkitektur- og projektgruppe. Arkitektur- og projektgruppens  medlemmer er:

  • Thomas Martinsen, Digit
  • Niels Nordberg, Ballerup
  • En repræsentant fra VeRA samarbejdet

Tæt samarbejde med OS2rollekatalog

Ud over udvikling af selve produktet OS2mo, arbejdes der tæt sammen med projektet OS2rollekatalog således, at de to produkter kan benyttes sammen. Det er planen, at der sker en egentlig integrering af komponenter og funktionalitet i mellem OS2rollekatalog og OS2mo.

OS2mo vil forsøge at udarbejde en standardaftale med en leverandør, der sikrer den enkelte kommune implementeringsbistand til opsætning og integration til den lokale infrastruktur.

Tidsplanen for OS2mo

Tidsplanen for OS2MO er:

  • Maj 2018 præpilot i 1 kommune med integration til AD og STS
  • Juni 2018 Pilotimplementering i 4 – 5 kommuner
  • 2. halvår 2018 implementering i øvrige kommuner

Hvis du ønsker at være en af kommunerne til pilotimplementering skal du kontakte OS2-sekretariatet

 

 

Foto: Colourbox på Unsplash.com

Tags
Vores blogs