Større ensretning versus individuelle valgmuligheder

6 februar, 2017 af
Større ensretning versus individuelle valgmuligheder
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Igennem perioden med indsamling af brugerkrav kom der rigtig mange gode idéer på bordet, og heldigvis har det været muligt at implementere rigtig mange af disse idéer, ønsker og krav.

Dog har der på enkelte punkter været modsatrettede ønsker. Det gør sig blandt andet gør sig gældende med et stærkt ønske om ensartet datastruktur, modsat muligheden for at KITOS-kommuner kan oprette selvvalgte ekstra felter eller tilpasse etiketterne i brugergrænsefladen. Spørgsmålet har været vendt et par gange på Yammer, og konklusionen er, at hensynet til ensartet registreringsmønster vinder over hensynet til lokale tilpasningsbehov.

Med KITOS 2.0 får vi mulighed for i højere grad end hidtil, at anvende informationerne i KITOS på tværs af kommuner. Men med rapportmodulet bliver det endnu vigtigere at data registreres på en ensartet og konsistent form.

KITOS giver allerede kommunerne mulighed for at individualisere anvendelsesmåden, hvilket blandt andet giver mulighed for at fravælge valgmuligheder i de enkelte felter (udfaldsrum).

Med den kommende version af KITOS understøtter vi at der bliver lagt beskrivelser på udfaldsrum, eksempelvis Systemroller. Samtidig vil det blive muligt at overskrive den centralt formulerede beskrivelsestekst med sin egen fortolkning.

På denne måde mener sekretariatet at have fundet et godt kompromis mellem de to yderpunkter.

Der har fra tid til anden været ønsker fremme om at anvende KITOS som CMDB, hvilket dog er besluttet ligger ud over KITOS' umiddelbare formål.
Det er ikke meningen at der i KITOS skal registreres IP-adresser, servernavne eller andre detaljerede informationer som kan betragtes som fortrolige.

Af KITOS Sekretariatet.

Tags
Vores blogs