Status på snitflade-arbejdet i Kitos og forslag til nye ændringer

15 december, 2017 af
Status på snitflade-arbejdet i Kitos og forslag til nye ændringer
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Kitos snitfladegruppen og OS2kitos sekretariatet har siden maj 2017 mødtes 3 gange for at drøfte tilpasningen af snitflade registreringen i Kitos. I forbindelse med det arbejde, er det blevet meldt ud til brugerklubben, at de skal vente med at registrere deres snitflader i Kitos.

Arbejdsgruppen er enige om, at de kun er interesserede i at registrere overordnede informationer om snitflader. Idéen har derfor været, at gøre det så simpelt som muligt at registrere oplysninger om snitflader i Kitos. Det er vigtigt at, at man nemt kan se hvad systemer anvender og udstiller og hvilke afhængigheder der er.

Arbejdsgruppen mener, at det er nemmere at registrere snitflader ved at have et fællesskab omkring det. I Kitos registreres og vedligeholdes fx data om systemer centralt af sekretariatet i fællesskab med medlemskommunerne og en system-kvalitetssikringsgruppe. På den måde, undgår vi, at alle kommuner bruger tid på at registrere det samme.

Når forslaget til tilpasningen er vedtaget, foreslår sekretariatet at snitfladegruppen vil fortsætte som en snitflade kvalitetssikringssgruppe. Kvalitetssikringsgruppens opgave vil være, at rydde op i snitflade kataloget og lave retningslinjer for en ny registreringspraksis.

Af de foreslåede tilpasninger, er det kun feltet ’Navn for snitflade’, der skal udfyldes i Kitos. Arbejdsgruppen har dog lavet forslag til felter, der er obligatoriske ifm. en ny registreringspraksis.

Alle kan i princippet oprette lokale snitflader – denne mulighed forsvinder i det nye forslag.

Læs forslaget her og referatet for det sidste arbejdsmøde, hvor I også kan læse om den videre proces. 

Tags
Vores blogs