Status på implementeringen af Persondataforordningen i KITOS

7 juni, 2017 af
Status på implementeringen af Persondataforordningen i KITOS
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

OS2kitos Sekretariatet har desværre fået afslag på den indsendte ansøgning til rammearkitekturpuljen om videreudvikling af KITOS til understøttelse af kravene i Persondataforordningen.
Men KITOS arbejdsgruppen om persondata arbejder videre med at kravspecificere og indhente tilbud på udviklingsinitiativet. Arbejdsgruppen mødes næste gang inden sommerferien for at drøfte forslag til ny funktionalitet i KITOS og den videre proces.

17 kommuner har valgt at støtte udviklingsprojektet økonomisk og ca. 27 kommuner har tilkendegivet deres støtte. Kommuner som ikke har tilkendegivet deres støtte til initiativet kan stadig nå det.

Kontakt Anne Hansen fra Sekretariatet for at få uddybende information, enten telefonisk 2069 1292 eller via mailen anh6@balk.dk

Tags
Vores blogs