Status fra OS2kitos

7 november, 2016 af
Status fra OS2kitos
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

OS2kitos sekretariatet
Vi er glade for at kunne meddele, at sekretariatet har ansat Anne Hansen som den nye projektleder i sekretariatet. Anne har mange års erfaring med både leverandørstyring, agil udvikling og projektledelse fra en række statslige organisationer. Vi har vurderet, at hun har de kvalifikationer der skal til, for at kunne træde direkte i store dele af de opgaver, der ligger til den nye projektleder i KITOS. Anne starter d. 1. december. Leif vil fortsat varetage udviklingsprojektet af version 2.

Varsel om kontingentopkrævning
I forbindelse med flytningen af sekretariatet fra Roskilde til Ballerup, er der lavet et snit der i OS2kitos regnskabet hedder 1/9 2016. Roskilde Kommune har opkrævet kontingent frem til den 31/8 2016.
I løbet af november måned, opkræver Ballerup Kommune et kontingent for perioden 1/9 2016 til 31/12 2016. Kommuner som netop er kommet på løsningen, faktureres for den periode de faktisk er tilsluttet. Bemærk også, at vi opkræver et kontingent i januar for perioden 1/1 2017 til den 30/6, så vi fremadrettet fakturerer jer halvårligt forud.
   
Indlæsning af nye KLE i KITOS
KITOS vil få en supplerende indlæsning af nye KLE-nøgler som mangler, men udgåede KLE-nøgler vil ikke blive fjernet i denne omgang. Når KLE er indlæst, vil vi meddele det på Yammer.

Status på udviklingsprojektet
Den 16. november er der OS2kitos koordinationsmøde og koordinationsgruppen (tidligere refereret til som styregruppen) indstilles til, at godkende oversigten over ændringer i version 2.
Snarest herefter, vil sekretariatet dele oversigten med brugerklubben på Yammer og på OS2’s hjemmeside. Tidspunktet for lancering af version 2 er fastlagt og det kommer til at ske i uge 6 /2017.

Status over fejl i KITOS
Kitos.dk har en certifikatfejl. Det skyldes, at certifikat er af en ældre dato. Datatrafikken er dog stadig krypteret og kitos.dk er derfor sikker.
I kan forvente, at der kommer et nyt certifikat med version 2.

På modulet IT Projekter under strategifanen, er det ikke muligt, at slette en strategi når den først er tilføjet. Der mangler at man kan vælge et blankt felt, hvis man ved en fejl har fået sat en strategi på. Dette bliver løst med version 2.

Planlægning af det kommende år
Vi er i gang med at lave et årshjul for 2017 og planlægge næste års brugerklubmøder og KITOS arbejdsgruppemøder. Vi har talt med flere af medlemmerne fra arbejdsgrupperne, men langt fra alle. Vi har derfor behov for, at følge op på status i arbejdsgrupperne.

Tovholdere for arbejdsgrupperne, bedes sende en kort status over jeres arbejdsgrupper.
Gerne med information om hvor ofte I mødes, og hvad jeres opgaver hidtil har været, samt ønsker til fremtidige opgaver og til sekretariatet. Hvis der er behov for flere medlemmer i arbejdsgrupperne eller hvis I har idéer til nye arbejdsgrupper, så meddel gerne dette. Send venligst en status med en oversigt over medlemmer i arbejdsgrupperne til info@kitos.dk inden den 1. december.

Har I spørgsmål, kommentarer, idéer, ønsker eller andet, I vil dele med os, er I velkommen til at skrive til os på info@kitos.dk eller på Yammer i den relevante gruppe.

Af KITOS Sekretariatet

 

Tags
Vores blogs