Status fra OS2MO

23 november, 2016 af
Status fra OS2MO
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Afklaringsforløb med KOMBIT

Der har været en afklaringsfase med KOMBIT fortløbende siden maj 2016 til udgangen af september, hvor OS2MO har været i spil som brugergrænseflade for STS Organisation og Klassifikation. Dette har været seriøse afklaringer, hvor OS2MO har været en potentiel mulighed. Den endelige beslutning om samarbejde lå hos KOMBITS underleverandør på løsningen og denne valgte selv at stå for udviklingen.

I denne proces er OS2MO’s kode, arkitektur og udviklingsproces blevet vurderet grundigt og fundet meget professionel og af meget høj kvalitet, herunder bl.a. dokumentationskvalitet og testfundament. Samtidig har OS2MO leveret sparring til STS Organisation og Klassifikation ift. erfaringer fra OS2MO løsningen, OIO Standarderne og best practices om anvendelse. OS2MO har fået meget konstruktiv viden, som forventes anvendt i OS2MO løsningen ift. modellering og forretningsbehov fra de forskellige monopolbrudsprojekter

I april 2016 blev et arkitektur advisory board nedsat for at sikre, at OS2MO drager mest mulig nytte af erfaringer fra KOMBITs STS, VeRA og LoRA, og for at sikre den bedst mulige sammenhæng og genbrug imellem. Grundet afklaringsforløb med KOMBIT blev arbejdet i advisory boardet indstillet.

Fremtiden

Aarhus Kommune har arbejdet videre med bl.a. LoRA sideløbende med KOMBIT’s afklaring med OS2MO. Derfor er der nu anledning til at se på et evt. samarbejde mellem Aarhus og OS2MO projektet om en fælles rammearkitekturløsning til kommunerne. I den kommende tid er der fokus på de tekniske og arkitekturmæssige aspekter, som kan danne grundlag for en fælles løsning.

Det forventes indenfor kort tid, at der er en afklaring, og OS2MO projektet kan udsende en opdateret projektplan og finansieringsmodel.

 

Er der spørgsmål til ovenstående kan OS2MO projektet kontaktes på OS2MO@silkeborg.dk

Information om OS2MO projektet kan findes på /produkt/os2mo

 

 

Tags
Vores blogs