Samarbejde med fælles vision: OS2s community er anvenderorganisationerne

Kvaliteten af en open source kode hænger tæt sammen kvaliteten af samarbejde og organiseringen.
15 juni, 2023 af
Charlotte Heikendorf

Photo by EIan Schneider on Unsplash.com


Det typiske open source projekt er bygget i samarbejdet mellem bidragsydere af kode, dokumentation og oversættelser. Styret af en eller flere maintainers. I OS2-sammenhænge ser det lidt anderledes ud.

Det gode samarbejde sikrer en god og robust kode, der kan blive ved med at udvikle sig. Måske med lokale tilpasninger eller med en fælles vision.

Det er maintainers – styregruppen og koordinationsgruppen hos OS2 – der sætter visionen for den gode løsning, der er generisk nok til at kunne tilpasses flere. Ud fra visionen vælger koordinationsgruppen hvilke opgaver, der skal løses. Hvilke udviklingsissues der skal prioriteres. Det er også dem, der skal stille krav om at der findes dokumentation, så løsningen kan implementeres af andre myndigheder og leverandører.

 

Ikke et typisk open source samarbejde

I det traditionelle (eller typiske) open source projekt består bidragsydernes af udviklere. Det sikrer en teknisk stærk kode, mens en organisatorisk enhed – som et OSPO eller OS2 – er mere politisk. Det betyder ikke partipolitisk, men at løsningen bygger på en vision i en politisk organisation, som en kommune eller region. 

Ønsket om en løsning kan både komme oppe og nedefra i myndighedens organisation. Det kan være digitaliseringskonsulenter, der søger en løsning til et konkret problem, som de står med eller en fagchef, der ser et måske mere overordnet behov for hele afdelingen.

 

Et fælles mål

Ønsket om forandring kan komme flere steder fra. De skal være enige om visionen set fra flere aktørers vinkel. Om det fælles mål. For at gøre det lettere for alle bidragsydere og leverandører bør visionen være tydelig for alle.

Det kunne være ved at inkludere den i produktets GitHub repository sammen med en README om produktet og en liste over regler for bidrag og ønsker, f.eks. hvordan man sender udviklingsønsker til koordinationsgruppen eller OS2-fællesskabet og hvor længe det tager at behandle dem. Måske skal der bare stå at udviklingsønsker inden for den nedskrevne vision sendes til koordinationsgruppen og de behandles på næste møde.

 

Leder og igangsætter

Hvis man sammenligner en koordinationsgruppe og en styregruppe med maintainer-begrebet, beskriver det, at de to grupper ikke koder, men leder og igangsætter. Ligesom en maintainer på et populært open source projekt.

At deltage i en arbejdsgruppe er en vigtig rolle som tilrettelægger, visionsskaber eller prioritator af udviklinger. Det er et samarbejde mellem flere organisationer og flere typer af medarbejdere. Samtidigt er det en mulighed for at finde inspiration fra andre. Gør vi det anderledes end dem? Er der fordele ved den måde, som de andre gør det på? Får vi det fulde potentiale ud af løsningen?

Medlemmerne af en arbejdsgruppe giver også et rum for videndeling og kapacitetsopbygning. En videndeling som andre kan deltage igennem brugerklubmøder eller ved at tage fat i koordinationsgruppen med et ønske om nye udviklinger. Der er plads til flere.Få mere inspiration i Best Practices fra Open Source Guides


Vores blogs