sago•fonto® platformen er et nyt OS2-godkendt produkt, der bygger på datarobotter

3 december, 2019 af
sago•fonto® platformen er et nyt OS2-godkendt produkt, der bygger på datarobotter
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Pga. en vedtægtsændring på generalforsamlingen 2019 blev det muligt at få OS2-godkendte produkter og løsninger på hjemmesiden, også hvor sådanne er frigivet under en anden open source-licens end MPL 2.0 licensen. ARTOGIS a/s frigav i foråret 2019 en stor del af sago•fonto® platformen som open source, under AGPL-licensen. sago•fonto® platformen blev dermed det første OS2-godkendte produkt under de nye vedtægtsændringer, og overholder i øvrigt niveau 1 i OS2s governance samt OS2s Code of Conduct.

Platformen skaber en visuel, fleksibel og omkostningseffektiv håndtering af alle slags datastrømme, der håndteres ved hjælp af datarobotter. Uanset datakilden – fællesoffentlige dataportaler, de kommunale it-systemer eller IoT-devices etc. – håndteres hele værdikæden fra datafangst over transport, konsolidering, validering og beregninger til lagring og udstilling. Sidstnævnt sker bl.a. via services, så data kan udstilles i eksisterende GIS- eller BI-systemer.

ARTOGIS a/s tilbyder en servicekontrakt på klippekort-basis samt egentlige driftsaftaler og vedligeholdsabonnementer, og dertil også udviklings- og innovationsaktiviteter på open source-basis.

 

Interesseret?

Kontaktperson er Henrik Rask

Læs mere om ARTOGIS a/s

Eller om løsningen

Tags
Vores blogs