Release note om Flytjord.dk produktionen per december 2019

20 december, 2019 af
Release note om Flytjord.dk produktionen per december 2019
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Tom Kvist, it-projektleder i NIRAS, skriver i release noten:

 

Ændringsønsker (change requests)

CR1 - Kartering skal kunne vælges direkte af anmelder

CR2 - Tilføj kolonner med ”Sagsbehandler” og ”Oprettelsesdato for anmeldelse” på sagsbehandlerens forsiden

CR6 - Info om hvor jorden stammer fra skal med på anmeldelsesblanketten

CR9 - Søgeresultatlisten skal udvides med en kolonne med jordmodtager

CR12 - Jordmodtager skal kunne skrive jordmængden ind, uanset om anmeldelsen er afsluttet

CR19 - Knap til "Vælg ukendt transportør"

CR16 - Anm blanket ændres ved afvist

 

Fejlrettelse/forbedring

- Historiske dokumenter fra nabo matrikel kommer nu ikke fejlagtigt med

Vores blogs