Red Flags projektet evaluerer offentlig open source software

17 september, 2021 af
Red Flags projektet evaluerer offentlig open source software
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Organisationen slovensko.digital har et projekt, som de kalder Red Flags. Projektet er en række løbende evalueringer af offentligt støttede it-projekter i Slovakiet. Evalueringen bliver holdt op imod en liste af 50 kriterier og alle resultater kan efterfølgende findes online. Med offentliggørelsen af resultaterne håber organisationen, at de kan få indflydelse på regeringens beslutninger i valgene af software udvikling.

 

Organisationen slovensko.digital står for projektet Red Flags, hvor eksperter laver kvalitetskontrol af open source software udvikling i den offentlige sektor. På deres hjemmeside skriver slovensko.digital, at offentlig it bør væres under ekspertundersøgelser, når det er borgernes penge, der går til udvikling og drift.

Udover at passe på borgernes penge, vil organisationen også advokerer for færre softwaredubletter. Evalueringen foregår løbende med udviklingen af et it-projekt og markerer alle risici i udviklingen undervejs.

 

Udfordringer i 2021

Selvom organisationen har flere processer med evaluering og kvalitetskontrol, stødte de alligevel ind i nogle udfordringer i foråret 2021, da et lovforslag (Š. Holého) ville nedsætte åbenheden omkring offentlig konkurrence og indkøb af it. Forslaget i sin helhed ville begrænse de principper slovensko.digital står på, da organisationen ønsker, at alle processer i udvikling og indkøb bliver og forbliver transparente og effektive. Det inkluderer (artikel 2, del 1a) professionel oversigt over it-investeringer med offentlige penge og (artikel 2, del 1d) ekspertkonsultationer og råd.

 

Røde flag over offentlige projekter

Resultaterne af ekspertundersøgelserne, der er baseret på en 50-kriteriers metodologi, bliver offentliggjort online. Selve processen sker løbende i udviklingsfaserne.

Eksperterne, der deltager, bliver monitoreret af en projektredaktør. En ekspert er defineret ved at have dybdegående kompetencer inden for hardware, arkitektur, projektledelse, viden om offentlig administration eller lignende.

 

In action, 2019

De uafhængige eksperter evaluerede seks nationale projekter i 2019 med en samlet værdi på 100 millioner Euro. Metoden var Red Flags 50 kriterier. På dette tidspunkt havde slovensko.digital længe været ud og påpege de meget høje priser på software udvikling i det offentlige, særligt under uddannelsesministeriet.

Under netop dette ministerium var et 27 millioner Euro projekt ved at bliver udviklet. En elektronisk af krydsningsliste af de elever som møder op på skolen. Ifølge Red Flags’ eksperter fandtes lignende projekter allerede i de fleste skoler og til en lavere pris. Projektet modtog to røde flag.

 

Slovensko.digital

Organisationen er en medlemsbaseret forening, hvor både individer og virksomheder er velkommen som medlemmer. Den er frivillig og apolitisk. Red Flags projektet har fået støtte fra Pontis Foundation’s Transparent Slovakia og Den amerikanske ambassade Slovakiet.

 

 

Tag med videre

  • Red Flags er et projekt, der evaluerer offentlige it-projekter løbende for at sikre høj kvalitet, ingen dubletter samt for at give råd om hvordan prisen kan sænkes.
  • Evalueringerne laves i samarbejde mellem eksperter på det relevante område.
  • Projektet styres af en apolitisk, medlemsdrevet forening.

 

 

Læs flere artikler som denne på OSOR

--------------

Photo by Carson Masterson on Unsplash

Vores blogs