Torben Mols fra KMD: OS2 har fat i den lange ende

27 september, 2021 af
Torben Mols fra KMD: OS2 har fat i den lange ende
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

OS2 er et eksempel på god innovation i den offentlige sektor i Danmark. Det fortalte Torben Kristian Mols, Executive Vice President i KMD Public Sector Software på OffDig konferencen i starten september i år. Vi har spurgt ind til digital transformation, innovation og open source set fra Torbens synspunkt i et interview per mail. Torben forklarer, at med digital transformation skaber kommunerne værdi med digitalisering og de bør arbejde sammen, selvom det kan være udfordrende. Open source skal ses som en forretningsmodel med fremtidsperspektiver i.

Obs.: Torben er blevet spurgt på grund af hans tale på OffDig. Hans synspunkter er hans egne.

 

 

Hvad er digital transformation i jeres øjne og hvordan kan kommunerne opnå en digital transformation?

Torben Kristian Mols: Når vi snakker digital transformation, mener vi, at en organisation ny-/gentænker, hvordan de skaber værdi via digitale redskaber. En digital transformation forudsætter således, at IT integreres i services og produkter. Når vi efterfølgende sætter det i en kommunekontekst, handler det således om at gøre kommunerne digitalt understøttet til både at være effektive i den service, de leverer i dag, men også give dem muligheden for at udvikle nye måder at give borgerne en bedre service på via digitale redskaber. For at opnå en digital transformation kræver det en forandring af mere transformativ karakter, der skaber et behov for nye visioner, nye kompetencer, tværgående samarbejde og stor ledelsesopbakning, som alt sammen er med til at drive en ny digital og agil kultur i kommunerne. Det kommunerne konkret kan gøre, er at lave projekter, som sigter mod at transformere måden, de interagerer med omverdenen på samt fokusere på de operationelle processer, der kan digitaliseres. Som leverandør kan vi hjælpe med at fokusere på både at gøre vores systemer mere intuitive og samtidig rykke tættere på kommunerne ift. at udvikle ny funktionalitet – eksempelvis båret af nye teknologier. Det bliver dermed et fælles ansvar for kommunerne og leverandøren at indfri forventningerne til en digital transformation, og det synes vi faktisk, at vi er godt i gang med allerede.

Det, kommunerne konkret kan gøre, er, at lave projekter, som sigter mod at transformere måden, de interagere med omverdenen på samt fokusere på de operationelle processer, der kan digitaliseres.

Men det er også vigtigt at pointere, at Coronapandemien har været med til at digitalisere store dele af den offentlige sektor, hvorfor der skal viderebygges på dette fremfor at gå tilbage til situationen før Coronakrisen. En ganske stor del af den offentlige sektors produktion såsom sagsbehandling, dokumenthåndtering, afgørelser og kommunikation foregår allerede digitalt og kræver ikke fysisk tilstedeværelse, men meget andet kan også digitaliseres med store fordele. Tag f.eks. indsatsen for de ledige, hvor fysiske samtaler mellem jobcenter, kommune og borger blev erstattet af især videosamtaler under nedlukningen, og det var en succes på begge sider af bordet. Borgerne blev mødt på deres hjemmebane og sparede transport og tid ved ikke at skulle møde ind til sagsbehandlerens kontor, som fik lettet arbejdsgangene og frigjort ressourcer, når kaldene foregik via webkamera (som jo i øvrigt kan gemmes som dokumentation). Det burde være det naturligste i verden, at ledige i det mindste fik retten til at vælge mellem digitale samtaler fremover.

 

Hvilke krav stiller det til kommunerne, hvis de skal samarbejde om den digitale innovation?

Torben Kristian Mols: Først og fremmest er det vigtigt at pointere, at det ikke altid er let at samarbejde på tværs, men hvis det lykkes, er det noget, som i sidste ende kan skabe øget værdi til borgerne, da man i fællesskab oftest skaber de bedste innovative løsninger. OS2 har bl.a. fat i den lange ende ift. at forstå, at innovationen står på flere ben mellem OS2, kommunale fagområder og teknologileverandørerne. Vi mener, at det er helt centralt for kommunerne, at vi rykker sammen i bussen om innovation, herunder, at vi sammen begynder at arbejde mere agilt. Desværre kan det nogle gange syntes svært med de fremherskende udbudsprocesser, men vi skal holde fast i at det, som faktisk er muligt. De største succeser, vi kigger på, er alle opstået i tæt samarbejde med kommunerne, hvor vi arbejder agilt med innovation fremfor en gammeldags udbudsproces, hvor kommunerne beskriver alle de krav, som de mener skal dækkes, og så lover leverandørerne guld og grønne skove uden at turde at udfordre det bestående. Det kræver således en tovejs proces og dialog med en kultur, hvor man ikke er bange for at fejle, hvis leverandørerne og kommunerne i fællesskab skal omfavne den digitale innovation.

Først og fremmest er det vigtigt at pointere, at det ikke altid er let at samarbejde på tværs, men hvis det lykkes, er det noget, som i sidste ende kan skabe øget værdi til borgerne, da man i fællesskab oftest skaber de bedste innovative løsninger.

 

 

Hvilken rolle mener du, at open source spiller i denne proces?

Torben Kristian Mols: Vi må jo erkende, at det pt. ikke spiller en stor teknologisk rolle. Nuvel vi er i gang og har de første open source projekter. Vi tror, at det har en større fremtid for sig, og vi vil være forberedt på at gribe den bedst muligt. Selvom det måske ikke har så stor teknologisk udbredelse, så har det alligevel en stor gennemslagskraft ift. åbenhedsagendaen. Vi er meget inspireret af forretningsmodellerne bag ved open source, som vi begynder at implementere i vores forretningsområder uden, at der er tale om open source, men dog større grad af åbenhed. Ift. den digitale innovation, kan open source således medvirke til at kommuner f.eks. selv kan begynde at investere i at udvikle software eller i fællesskab som et projekt med andre leverandører, hvor kommunerne derefter så kan høste gevinsten i form af fri anvendelse af koden på den platform eller i det fagsystem, man har udviklet det i. Open source vil derfor give kommunerne et større spillerum og flere muligheder. Det er ikke open source, men det er en forretningsmodel, som låner fra den verden.

Ift. den digitale innovation, kan open source således medvirke til at kommuner f.eks. selv kan begynde at investere i at udvikle software eller i fællesskab som et projekt med andre leverandører, hvor kommunerne derefter så kan høste gevinsten i form af fri anvendelse af koden på den platform eller i det fagsystem, man har udviklet det i.

 

Hvordan påvirker den digitale innovation borgerne i den innovative og datadrevne offentlige myndighed?

Torben Kristian Mols: Hvis vi lykkes med en digital transformation, åbner det for et hav af muligheder for borgerne. Det betyder bl.a. nye muligheder for at tilgå det offentlige og dets services digitalt, hvilket giver en større fleksibilitet for borgerne i hverdagen, hvilket også gør, at flere borgere kan gøre brug af de tilbudte services. Samtidig kan den øgede digitalisering være med til at øge kvaliteten af arbejdet, hvor vi bl.a. kan se, at ministerier i Danmark har formået at reducere sagsbehandlingstiden med 30%, som i sidste ende ender ud i en bedre service for borgerne. Men en øget digitalisering vil også betyde færre varme hænder til borgerne. Dog har Coronakrisen vist os, at vi kunne levere kernevelfærd med et minimum af varme hænder, da det virkelig gjaldt, hvilket bl.a. er eksemplificeret ved at sundhedsplejersker under nedlukningen afholdt samtaler med nybagte forældre digitalt, hvorved de brugte mindre transporttid mellem de mange hjem, de ellers pendler mellem på en arbejdsdag. 86-årige Johanne, som var udfordret med balancen, trænede sammen med fysioterapeuten over videokald og 14-årige Jonas med svær social angst kunne få en fortrolig terapisession med psykologen uden at kæmpe sig gennem den uoverstigeligt svære tur hen til psykologens praksis. Det er altså de bedste af disse erfaringer, vi skal gøre permanente og videreudvikle, så de varme hænder og ikke mindst de hele mennesker, som hænderne er skruet fast på, kan få frigjort ressourcer til de opgaver, der i højeste grad kræver fysisk nærvær.