Projektet Fælleskommunale klassifikationer

13 april, 2018 af
Projektet Fælleskommunale klassifikationer
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Fælleskommunale klassifikationer

Herunder ses projektets mål, formål, leverancer og aktiviteter samt projektets organisering.
Yderligere oplysninger kan fåes hos Henrik Bojsen (heboj@syddjurs.dk), som er projektleder.

Læs projektgruppens grundfortælling om klassifikationer og det fælleskommunale her.

Mål, formål, leverancer og aktiviteter

Projektet har målet at etablere et forum/community omkring fælleskommunale klassifikationer og taxonomier.

Formålet er:

 • At synliggøre alle de eksisterende offentlige taxonomier for i sidste ende at skabe større viden/forståelse for værdien i klassifikation og metadata
 • At udvide det tværkommunale samarbejde om klassifikation, også i form af udvikling af små fælles kommunale klassifikationer
 • At give en nemmere adgang til de fælles offentlige/kommunale klassifikationer
 • At sikre en hurtigere og mere ensartet håndtering/udveksling af data ved hjælp af klassifikation og metadata

Projektets primære leverancer er:

 1. En fortegnelse over eksisterende fælleskommunale klassifikationer
 2. En metamodel for klassifikationer

Projektets aktivieteter er afdækning og indsamling (opstart af community) gennem:

 • Afdækning af eksisterende klassifikationer
 • Oprettelse af fortegnelse over klassifikationer og deres lokation
 • Udarbejdelse af metamodel for dokumentation/beskrivelse af klassifikationerne
 • Oprettelse af webadgang til fortegnelsen
 • Afholdelse af 2 workshops med præsentation af projektet, dets resultater og relevante brugsscenarier
 • Indlede en dialog med relevante aktører på klassifikationsområdet (Kombit, Digitaliseringsstyrelsen, KL mv.) med henblik på at understøtte initiativ 8.1 "Gode data og effektiv datadeling" i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020
 • Undersøgelse af mulighederne for etablering af et permanent community/forum med hensyn til ejerskab, governance og økonomi.

 

Organisering

Projektgruppen består af:

 • Leif Lodahl, Ballerup Kommune
 • Brian Jacobsen, Taxon
 • Dorte Ougaard Kristensen, Syddjurs Kommune
 • Henrik Bojsen, Syddjurs Kommune

Projektet har undertitlen "...med fællesoffentligt perspektiv" og har således etableret samarbejdsflader mod KLE-redaktionen og Digitaliseringsstyrelsen. Herfra er følgende tilknyttet projektgruppen som observatører:

 • Joachim Eriksson, KL
 • Sara Bjerre, Digitaliseringsstyrelsen

Projektet er støttet af KLs Rammearkitekturpulje med medfinansiering fra Ballerup -, Stevns -, Favrskov -, Aarhus -, Norddjurs - samt Syddjurs Kommune og med støtteerklæringer fra  Københavns -, Kalundborg - samt Kerteminde Kommune.
Se ansøgning og budget.

Projektejer er Syddjurs Kommmune v. Jon Badstue Pedersen

Vores blogs