OS2valghalla er klar til valg

22 marts, 2022 af
OS2valghalla er klar til valg
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Det har været usikkert, om den eksisterende udgave af OS2valghalla ville være klar til den kommende folkeafstemning 1. juni 2022. Efter succesfulde test af udsending via Næste Generation Digital Post er meldingen, at folkeafstemningen kan afvikles med den eksisterende udgave. For en sikkerheds skyld opfordrer koordinationsgruppen dog til, at man lokalt tester om Digital Post-udsending virker.

Crowdfunding igangsat - og aflyst igen

Efter dialog med Bellcom var koordinationsgruppen af den overbevisning, at det ville kræve ny funktionalitet i OS2valghalla, hvis login med MitID skulle fungere til ekstern tilmelding. Derfor blev der igangsat en crowdfunding til udvikling af denne funktionalitet, som Bellcom havde givet en estimeret pris på.

Siden har det vist sig, at Bellcom allerede har udført arbejdet, og MitID-login allerede virker i OS2valghalla. Det skyldes, at Bellcoms MitID-modul (Bellcom IDP) også benyttes af andre produkter, som de tilbyder drift af. De har derfor selv betalt for opgraderingen.

Med den udmeldte pris på kr. 150.000 gav Bellcom dermed ikke et tilbud på ny udvikling af OS2valghalla. Derimod ønsker de på bagkant et bidrag fra OS2valghalla-kommunerne til den allerede afsluttede udvikling af MitID-modulet.

Alternativet til en fælles betaling er, at prisen for at benytte Bellcoms centrale MitID-modul (også kaldet Bellcom IDP) betales årligt via driftsaftalen med Bellcom af de kommuner, som ønsker at benytte ekstern tilmelding.

Videreudvikling og vedligehold vs. drift

I lyset af denne nye viden har koordinationsgruppen valgt at aflyse crowdfundingen. Det sker, fordi vi gerne vil holde rene linjer mellem videreudvikling og vedligehold på den ene side og drift på den anden side.

Vi anser et centralt modul, der benyttes på tværs af en leverandørs produkter, som en driftskomponent. For produkterne OS2forms og OS2consul indgår MitID-modulet fx også som en del af Bellcoms driftsaftaler. Crowdfundingen har desuden været baseret på en fordelingsnøgle, som virker skæv til deling af en driftsudgift, når der ikke er en fælles driftsaftale for OS2valghalla.

Det forventes, at Bellcom vil tage direkte kontakt til jer angående betaling for brug af MitID-modulet (Bellcom IDP).

Fra koordinationsgruppens side skal lyde en stor beklagelse for disse skiftende udmeldinger, men vi mener, at de desværre bunder i uklar kommunikation fra Bellcoms side.

Informations- og erfaringsudvekslingsmøde 7. april

Vi afholder et informations- og erfaringsudvekslingsmøde for alle kommuner, der benytter OS2valghalla. Det afvikles online torsdag d. 7. april kl. 13-15. Her vil den aflyste crowfunding blive uddybet og der vil være erfaringsudveksling med fokus på ekstern tilmelding.

Hvis noget af dette giver anledning til spørgsmål nu og her, så tøv ikke med at kontakte produktkoordinator Mogens Kjeldsen.

TILMELD DIG TIL ORIENTERINGSMØDE

 

Hvordan med den nye version af OS2valghalla?

Ja, som man nok kan regne ud, er planen for arbejdet med at få udviklet en ny version af OS2valghalla blevet påvirket af opgaven med at sikre, at den eksisterende udgave stadig er funktionsdygtig.

I forhold til det forventede er markedsdialogen udskudt med 1-2 måneder. Formålet med denne er at finde ud af, hvor meget en ny version vil koste at udvikle, så vi ved, hvor stor finansiering der skal til for at realisere det store ønske om en ny version af OS2valghalla.

Samtidig skal der igangsættes en kvalificering af det foreliggende arbejde, så vi sikrer en bred høring af de ønsker til funktionalitet, som anvenderne måtte have.

Vores blogs