OS2mo’s næste sprint går i retning af OS2-produktet og udvikling af integrationer

24 oktober, 2018 af
OS2mo’s næste sprint går i retning af OS2-produktet og udvikling af integrationer
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Flere kommunerne skal med i samfinansieringen for at realisere den videre udvikling af OS2mo, men styregruppen har sikret grundlaget for næste udviklingsrunde. En videreudvikling af OS2mo 2.0 gør løsningen endnu bedre.

Det nyeste skud på OS2mo stammen er OS2mo 2.0. Løsningen er i pilotfase hos Næstved, Aarhus, Ballerup, Viborg, og Hjørring Kommuner, men arbejdsgrupperne hviler ikke på laurbærrene. Styregruppen har allerede sikret funding til OS2mo 2.5 med et fokus på integrationer og projektledelse.

OS2mo 2.0 overgår version 1.0 ved bl.a. at have en gennemtestet GUI, integration med OS2rollekatalog og Serviceplatformen. Arkitekturgruppen samler løbende erfaringer og udviklingsønsker fra pilotafprøvningen af OS2mo 2.0, og den består af repræsentanter fra DIGIT kommunerne, VeRA kommunerne, Viborg og Ballerup kommune samt leverandøren Magenta.

OS2mo 2.5 med bl.a. et konfigureringsmodul, fuld integration med fagsystemer og andre OS2produkter samt en projektleder

TIP: læs også artklen Lokal rammearkitektur og IDM med OS2MO & OS2rollekatalog

OS2mo 2.0 er i testfase og allerede nu har arkitekturgruppen planlagt næste sprint. DIGIT kommunerne, Ballerup, Frederikshavn, Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring og Viborg kommuner er med på vognen. Det nye sprint, der skal udmunde i OS2mo 2.5, udvikler integrationer til lønsystemerne, AD og IdM (Identity Management). Men også til andre OS2-produkter, hvor især OS2rollekatalog er vigtig, idet OS2mo og OS2rollekatalog tilsammen kan fungere som et mini-IdM system, hvor rolletildeling til IT-systemer og ikke mindst KOMBIT Jobfunktionsroller bliver et centralt og effektivt redskab for kommunerne. Men også integration til OS2opgavefordeler bliver centralt i forhold til at kunne opmærke organisation med KLE. Endelig laves der mulighed for at synkronisere OS2mo data med KOMBITs Støttesystemer STS ORG og KLA.

Internt i OS2mo vil der blive udviklet et konfigurationsmodul, der sikrer, at kommunerne selv kan tilpasse systemet til de lokale termer og datatyper, som en kommune har brug for at registrere. Desuden udvikles en GUI til Klassifikation således, at man kan nemt kan oprette og redigere de klassifikationer, facetter og klasser, OS2mo har behov for.

Non-funktionelle fordele tæller:

 • OIO-standardisering af data
 • Understøttelse af KOMBITs sikkerhedsmodel
 • Synkronisering af støttesystem organisation og klassifikation (KOMBIT)
 • Integration til Serviceplatformen
 • Open source organisationskomponent og stærkt erfaringsnetværk via OS2-fællesskabet

Ikke mindst kommer der i løbet af sprintet et teknisk review af kodebasen foretaget af OS2-leverandøren Strong Minds og som noget helt nyt en fast tilknyttet projektleder til projektet. Projektlederen skal stå for leverandør- og arkitekturstyring samt kommunikationen.

Det kommunespecifikke medarbejder- og organisationssystem på vej mod en IdM-funktion

Den nuværende version, OS2mo 2.0, i pilotfase er et moderne, kommunespecifikt medarbejder- og organisationssystem. Løsningen er udviklet på baggrund af de fællesoffentlige standarder og den Fælleskommunale Rammearkitektur.

Den centrale idé er, at man undgår dobbelt vedligehold ved at samle kommunens forskellige organisationer ét sted. På den måde skal medarbejderne bruge mindre til på at vedligeholde data og kan bruge mere tid på deres kerneopgave. Løsningen er en opgradering af det oprindelige OS2mo 1.0, og den rummer mulighed for at håndtere kommunens parallelle organisationer, løn-, politisk-, projekt- og MED-organisation.

OS2mo 2.0 kan bringe en IdM-funktion til kommuner, som ikke allerede har et IdM-system. Det er OS2mo 2.0s kobling til OS2rollekatalog, der er startskuddet til at gøre det muligt: Når brugerhåndtering kobles med adgangsstyring, og det hele trækker på OIO-standardiserede data fra LoRa databasen, vil IdM også kunne forvaltes fra centralt hold og som autoritativ kilde blive integreret med kommunernes it-landskab.

Det er også vigtigt, at OS2mo 2.0 kan leve op til Persondataforordningen, og derfor vil løsningen understøtte krav om sletning og sporbarhed. Det sker allerede i LoRas Log-tjeneste, som bliver installeret sammen med OS2MO 2.0. Log-tjenesten kan konfigureres til at logge samtlige API-kald til LoRa, og det vil sige al adgang til systemet overhovedet. Da sikkerhedsloggen gemmer oplysninger om samtlige API-kald, samt hvornår de blev udført og af hvem, vil den fuldt ud opfylde Persondataforordningens krav om sporbarhed.

 

Version 1.0 af OS2mo

OS2mo 1.0 blev startet i 2015, sat på standby i marts 2017 og kørte videre i lokalt regi i Aarhus Kommune. OS2mo blev genoplivet i OS2-regi november 2017 med udgangspunkt i Aarhus Kommune projekt med at sammenkoble LoRa komponenterne med GUI fra MO projektet. Løsningen voksede ud af arbejdet med VeRA (Vendsyssels Rammearkitektur) og LoRA (lokal rammearkitektur) samt en agil udviklingsproces. Målet var en decentralt funderet offentlig sektor, der ydede en sammenhængende og effektiv service for borgere og virksomheder. Det er det stadig.

OS2mo var tiltænkt som en løsning, hvor kommunen ville kunne beskrive hele sin organisation. Derfor blev OS2mo 1.0 udviklet som en autoritativ kilde for organisations- og medarbejderdata, hvorfra andre systemer kan hente relevante organisatoriske oplysninger. Når der sker ændringer, f.eks. en medarbejder flytter afdeling eller ved organisatoriske forandringer, er det kun nødvendigt at opdatere OS2mo for, at det falder på plads i de andre systemer. Det gør OS2mo til et helt system, der vil bestå af forskellige dele i en løskoblet arkitektur og i en sammenhæng, som gør det let at implementere og anvende.

 

Et autoritativt system kan blive jeres, så I kun behøver at opdatere et sted

OS2mo 2.0 er klar til test og udvikling af OS2mo 2.5 er igangsat. Hvis din kommune har interesse i et autoritativt system, hvor I vil kunne slippe for at opdatere data flere steder, så er det OS2mo 2.5, I skal kigge nærmere på. Det er heller ikke for sent at byde sig til med viden og finansiering.

Er der spørgsmål, kan de rettes til OS2-sekretariatet, indtil projektleder for OS2mo projektet er udpeget.

 

Følg med på projektsiden for OS2mo,
og hvis du vælger at følge siden, modtager du notifikationer, når nyt indhold bliver lagt op

 

OS2mo: Et projekt organiseret i OS2-fællesskabet

Projektet OS2mo udvikles i henhold til OS2-fællesskabets governance-model og produktniveauer. For OS2mo er målet et OS2-produkt indplaceret på niveau 3.

Arkitekturgruppen:

Ved begyndelsen af opgraderingen til OS2mo 2.0 i 2017 blev der etableret en it-arkitekturgruppe, som sikrer videreudvikling og sammenhænge til Rammearkitekturen og de eksisterende it-løsninger.

 • Niels Erik Nordberg neno@balk.dk>, Ballerup Kommune
 • Peter Sebastian Hansen psh@hjoerring.dk>, Hjørring Kommune
 • Thomas Martinsen Thomasm@digit.dk>, DIGIT
 • Peter Øgaard Meyland pemey@naestved.dk>, DIGIT og Næstved Kommune
 • Kim Bøgsted kb@viborg.dk>, Viborg Kommune

Styregruppen:

 • Jens Kjellerup Hansen jeh2@balk.dk>, Ballerup kommune (formand)
 • Mogens Kahr Nielsen moni@frederikshavn.dk>, Frederikshavn kommune
 • Jesper Wulff Nielsen jewu@vordingborg.dk>, DIGIT og Vordingborg kommune

 

 

Foto: Braden Collum på Unsplash.com

Tags