OS2kitos indsender ansøgning om persondata til KL

20 april, 2017 af
OS2kitos indsender ansøgning om persondata til KL
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

KITOS-Sekretariatet har med deltagelse fra fire kommuner (Favrskov, Frederikssund, Glostrup og Ballerup) færdiggjort ansøgnigen til KL's Rammearkitekturpulje. Ansøgningen indsendes til KL fredag den 21. april med Ballerup Kommune som hovedansvarlig kommune og med KITOS' 78 medlemskommuner som medansøgere/repræsentanter for OS2kitos. 

Læs ansøgningen til KL her.

Anmodning om økonomisk bidrag til udviklingsinitiativet
Kommuner der vil bidrage som økonomisk medansøgere af udviklingsprojektet, bedes sende deres tilsagn d. 24. april 2017 og medsende EAN-nr. Med dette tilsagn forpligter kommunerne sig til at bidrage med op til 15.000 kr., der bruges til videreudvikling af ny funktionalitet til understøttelse af dokumentationskravene i Persondataforordningen. 

Realiseringen af initiativet indenfor denne økonomiske ramme er betinget af medfinansiering fra KLs Rammearkitekturpulje. Svar ventes ultimo maj 2017.

Støtteerklæring
Kommuner der på nuværende tidspunkt ikke ønsker at bidrage økonomisk, kan i stedet vise deres opbakning og interesse ved at skrive en støtteerklæring til Anne Hansen, anh6@balk.dk senest d. 24. april.

På baggrund af dette laver KITOS-Sekretariatet en indstilling til OS2kitos styregruppen, der beslutter om udviklingsinitiativet skal realiseres.

Overordnet tidsplan for udviklingsinitiativet:

 • KITOS-Sekretariatet indhenter tilbud fra MIRACLE vedr. udvikling ny funktionalitet
 • KITOS-Sekretariatet laver udkast til ansøgning
 • Møde i arbejdsgruppen om persondata d.19. april 2017 og tilrettelse af ansøgning
 • Indsendelse af ansøgning til den fælles Rammearkitekturpulje d. 21. april 2017
 • Svar på ansøgningen forventes ultimo maj/primo juni 2017
 • Indstilling til OS2kitos styregruppen om udviklingsinitiativet 
 • Næste ad hoc arbejdsmøde om persondata maj/juni med forventet deltagelse fra KL
 • Specifikation af ny funktionalitet sker løbende i ad hoc arbejdsgruppen
 • Den endelige fortolkning af Persondataforordningen afventes sideløbende 
 • Færdig produktbeskrivelse sendes til leverandør med henblik på udvikling af produktet
 • KITOS-Sekretariatet tester i samarbejde med udvalgte kommuner og udvikler en fælles implementeringsplan
 • KITOS-Sekretariatet støtter den enkelte kommune i implementeringsfasen med faglig viden og projektstøtte 

Baggrunden for udviklingsinitiativet
På baggrund af flere henvendelser fra forskellige kommuner, skrev KITOS-Sekretariatet i marts måned en nyhed på os2.eu og lavede et indlæg på Yammer med henblik på, at opfordre kommunerne til at byde ind med deres tanker og ønsker på dette område. Dette førte til, at Sekretariatet nedsatte en hurtigt arbejdende tværgående arbejdsgruppe om persondata med deltagelse fra flere kommuner. 

Ad hoc arbejdsgruppen og flere kommuner er kommet med forslag og input til den videre proces samt til en konkret ansøgning til KL's Rammearkitekturpulje. I kan læse mere om baggrunden for initiativet i følgende dokument:

Status på afklaring af behov i forbindelse med Persondataforordningen

Tags