Orientering fra OS2 om projektet OS2mo

11 maj, 2017 af
Orientering fra OS2 om projektet OS2mo
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Siden sidste status fra MO projektet har der været taget tiltag til et samarbejde med Aarhus Kommune omkring sammenkobling af MO brugergrænsefalden og LoRa.

Det nuværende LoRa kan fungere som integrationsmotor i kombination med Mox agenter, men til en bredere organisatorisk implementering mangler en brugergrænseflade. MO udgør en gennemarbejdet brugergrænseflade til administration af Medarbejder og Organisation, men her mangler backend, altså en database der overholder OIO standarden. Derfor har Aarhus Kommune igangsat et projekt hvor en sammenkoblet MO og LoRa vil muliggøre en decentral vedligeholdelse af medarbejder- og organisationsdata med korrekte, tidstro data, et sted at forankre integrationer og automatiseringer og implementering af en hændelsesbaseret arkitektur. Vedligeholdelsen kan foretages af teknisk ukyndige medarbejdere. Resultatet fra dette projekt vil være open source og leveres tilbage til OS2 fællesskabet. Der vil være tale om en 1:1 sammenkobling af LoRa og MO, projektet forventes afsluttet ultimo oktober i år. Det er dog vigtigt at pointere, at selvom projektet er et stort skridt i retning af realisering af MO projektet, så dækker det ikke det fulde behov hos alle kommuner og er kun en del af de oprindelige ambitioner med OS2mo projektet.

Projektansættelsen for projektleder på MO projektet udløb pr. 31/12 2016 og det har grundet manglende økonomi ikke været muligt at fortsætte samarbejdet. Bestyrelsen i OS2 har derfor på bestyrelsesmøde d. 30/3 besluttet at projektet OS2mo, med sine oprindelige mål, sættes på standby indtil en ny styring og organisering omkring projektet er etableret, og/eller til der foreligger resultater i projektet med sammenkobling af MO og LoRa. Bestyrelsen i OS2 har i samme ombæring besluttet at styregruppen for OS2mo nedlægges som en del af før nævnte.

OS2 anser Aarhus Kommunes initiativ med at sammenkoble MO og LoRa, for et stort skridt i retning af at kunne opfylde kommunernes ønsker, samt kunne opfylde centrale dele af de oprindelige mål for OS2mo projektet. Mål der i det nye projekt har fokus på at skabe en rammearkitekturkomponent, der kan finde bred anvendelse i kommunerne, og herigennem virke for hjemtagelse af arkitekturen som er central i Monopolbrudsprogrammet, ved at udbrede rammearkitekturen i en lang række kommuner. Dette mål er yderligere understøttet af, at Aarhus Kommune og Naturstyrelsen hver for sig har bidraget til driftsmodning af LoRa. 

Men for at komme helt i mål kræver det at flere kommuner træder til og indgår i det fælles projekt med at udvikle den manglende funktionalitet og bringe det endelige resultat helt op på niveau. Ret derfor henvendelse til OS2s forretningsleder Rasmus Frey (rafr@aarhus.dk) hvis i ønsker at gå aktivt ind i projektet med, at skabe samling på komponenterne og produktmodne resultaterne.

Fra OS2s side vil vi her på websitet og via vores nyhedsbrev løbende orientere om status på projektet.

-----
Til slut vil vi nævne en række af andre OS2 og open source løsninger som kan hjælpe til gøre kommunen KOMBIT klar. Disse er:

Tags
Vores blogs